Forskerseminar - våren 2017

Alle forskerseminar holdes på mandager i tidsrommet kl. 13.00 - 15.00

9/1 - Espen Marius Foss, rådgiver  for fag og innhold i Halden Fengsel

23/1 - Utkast til manual og erfaringsrapport for emne 6-8, basert på opplegg for masterseminarene for kull 2012, Anna Lydia Svalastog, Eva Marie Toreld og Nina Kristoffersen

6/2 - Artikkelutkast basert på Lene Westbys MA-oppgave, Lene Westby og Nina Kristoffersen

27/2 - Artikkleutkast Espen Marius Foss

13/3 - Fornyet prosjektbeskrivelse, Siv Vea Grønneberg

20/3 - Tyrili, Kampen, Oslo - møte om mulige samarbeidsformer kl .10-14.

27/3 - Bokworkshop - Abstracts

24/4 - Besøk i Halden Fengsel

27/4 - Halden: Konferanse i NKL-nettverket

8/5 - Temadag: Til det beste for brukerne -Om etikk, forskning og forskningsetikk 

30/5 - Bokworkshop - kapittelutkast

 

Vel møtt!

Publisert 18. jan. 2019 11:13 - Sist endret 18. jan. 2019 11:13