Forskerseminar - våren 2018

Forskerseminarene holdes mandager kl. 13.00-15.00, rom M-109 (om ikke annet er oppgitt)

 • 15/1 - 2018: Planlegging av vårens aktiviteter

 • 29/1 - 2018: Seminar vedrørende konferanse i psykososialt arbeid i Bournmouth

 • 12/2 - 2018: Kontaktbibliotekordning, presentere abstract til konferanse

 • 5/3 - 2018: Presentasjon av innlegg til konferanse i Bournmouth

 • 22/3 - 2018: Prøvepresentasjon på engelsk

 • 5 - 7/4 - 2018: Konferanse i Bournmouth

 • 9/4 - 2018: Oppsummering etter konferanse i Bournmouth

 • 23/4 - 2018: Tekstseminar

 • 14/5 - 2018: Tekstseminar

 • 28/5 - 2018: Tekstseminar

 • 30/5 - 2018: Temadag om etikk med tema forskningsjuks

Publisert 6. jan. 2019 16:11 - Sist endret 6. jan. 2019 16:11