Forskerseminar - våren 2019

Forskerseminar for våren 2019

Sted:

Høgskolen i Østfold, avdeling Fredrikstad, M-bygget, M-109, klasserom  

Dato/Tid:

Alle forskerseminar holdes mandager

 

14/1 - 2019, kl. 12.00 - 14.00

Planlegging av vårens forskerseminar

28/1 - 2019, kl. 12.00 - 14.00

Plan S, Open Access

11/2 - 2019, kl. 12.00 - 14.00

Shaun Wilson

25/2 - 2019, kl. 12.00 - 14.00

Kristin Opaas Haugli presenterer sitt ph.d prosjekt. 

11/3 - 2019, kl. 12.00 - 14.00

André Paulsberg presenterer idéer til tema for ph.d prosjektbeskrivelse..

25/3 - 2019, kl. 12.00 - 14.00

Guro Øyen Huby legger frem tekst.  

8/4 - 2019, kl. 12.00 - 14.00

Eva Marie Toreld, presentere prosess kollegaveiledning 

29/4 - 2019, kl. 12.00 - 14.00

Hadi Lile Strømme og Lars Rune Halvorsen presenterer utkast til artikkel.

13/5 - 2019, kl. 12.00 - 14.00

Espen Marius Foss presenterer utkast til artikkel. 

Vel møtt!

Publisert 7. jan. 2019 11:03 - Sist endret 18. jan. 2019 10:44