Forskerseminar og andre arrangementer høsten 2019

Sted: Høgskolen i Østfold, avdeling Fredrikstad, rom – se oversikt under

Alle forskerseminar holdes mandager kl. 12:00 – 14:00. Andre arrangementer - se egen informasjon

 

19. august rom A314
Ulf Carmesund: Prosjektbeskrivelse

02. – 03. september
Kick off for forskergruppen

09. september rom A-419
Tekstseminar og planlegging av høstens forskerseminar

23. september rom S-402
Koblingen mellom forskning og undervisning

07. oktober rom M109
Årsrapport forskergruppen

21. oktober rom A-419
Kristin Opaas Haugli: Livspondus-prosjektet, noen undringer og refleksjoner over materialet

30. oktober, Høgskolen i Østfold, avdeling Fredrikstad
Konferanse: Goda grannar – godt naboskap

04. november rom A-419
Ulf P. Dahl – terapeutiske samfunn; referat fra konferanse

18. november rom A-419
Ulf Carmesund – erfaringer fra konferansen: Goda grannar – godt naboskap

02. desember rom A-419
Ann Karin Helgesen, Prodekan FoU
Guro Huby: Utkast til paper. Tema organisatoriske narrativer.

16. desember rom A-419
Publiseringsplan
Vårens forskerseminar

 

Publisert 30. okt. 2019 10:01 - Sist endret 9. des. 2019 21:36