Forskerseminar og andre arrangementer våren 2020

Forskerseminar våren 2020 mandager kl. 12:00 – ca. 14:30

Andre aktiviteter i regi av forskergruppen våren 2020 i kursiv

13. januar, rom A 419
Vigdis Grøndahl koordinator for DigiHealth. Forskergruppen samtaler om sitt bidrag på digitale satsningsområdet

27. januar, rom A 419         
Ulf Carmesund – artikkel om antisemittisme

28. – 29. januar                            
SHARK workshop: Indigenous and social methodologies in research that promotes social justice and well-being for all.
http://sharkresearchnetwork.com/

10. februar, rom A 419         
Planlegging av publisering. Hvem kan/vil skrive med hvem om hva?

24. februar, rom A 419         
Vi fortsetter samtalen om samskriving og fremtidig publisering

09. mars, rom A 419         
Guro Huby – utkast til artikkel

23. mars, rom A 419         
Avlyst

20. april, rom, Zoom-møte        
Tekstseminar

04. mai, rom, Zoom-møte      
Tekstseminar

18. mai, rom, Zoom-møte        
Goda grannar, godt naboskap – utkast til søknad om prosjektmidler

08. juni, Zoom-møte       
(eventuelt)

10. juni, Webinar 9:00 - 12:00
https://www.panelfit.eu/2020/05/15/panelfit-nkl-network-webinar-the-role-of-new-technologies-in-the-covid-crisis-june-10th-2020-9-00-am-12-00-am/
Webinaret er organisert av NKL https://knowledge-landscapes.hiim.hr/ og PANELFIT https://www.panelfit.eu  for medlemmer i NKL og PANELFIT.
Formålet med webinaret: The webinar is devoted to analyzing the role to be played by new technologies in the COVID crisis and will focus on the ethical, legal and social issues at stake.

Medlemmer i NKL har mottatt mail med call for presentation (10-15 min). Fristen er satt til 1. juni. Mer informasjon og program finner du i lenkene over.

15. juni, Zoom-møte
Ulf Carmestund - prosjektskisse
Oppsummering av vårens seminar og planlegging av høstens seminar

29. juni, Zoom-møte
Camilla Buzzi - utkast til artikkel


             


         

         

Publisert 29. des. 2019 14:31 - Sist endret 3. juli 2020 08:25