Grunnlagsdokumenter

Sist endret 30. mai 2019 13:52 av Andre Paulsberg

I 2017 ble det søkt om midler for å videreføre arbeidet i forskergruppen Psykososialt Arbeid.  

Sist endret 30. mai 2019 14:14 av Andre Paulsberg

Forskergruppen deltok på internasjonale arrangementer, arrangerte forskerseminarer og begynte på et bokprosjekt. 

Sist endret 30. mai 2019 14:42 av Andre Paulsberg

Gjennom 2017 har det vært arrangert faste forskerseminarer og forskergruppen har arrangert og deltatt på konferanser og bokprosjektet videreutvikles. 

Sist endret 16. juni 2019 13:24 av Andre Paulsberg

Forskergruppen har gjennom 2018 gjennomført både forskerseminarer og deltatt på internasjonale konferanser og arrangert temadager.  

Sist endret 1. juni 2019 14:19 av Andre Paulsberg

Master i Psykososialt Arbeid, emne 6, emne 7 og emne 8.