Psykososialt Arbeid - Kunnskap, verdier og samfunn

Anna Lydia Svalastog, Nina Jahren Kristoffersen & Hadi Strømmen Lile (red.)

Gyldendal Akademisk Forlag

Gyldendal Akademisk Forlag

Boken er utgitt av Gyldendal Akademisk Forlag. Redaktørene og flere av forskergruppens medlemmer har bidratt med kapitler i boken. 

Bokomtale fra forlaget

Kapitlene i boken presenterer analyser og teorier som svar på psykososiale problemstillinger, samt at boken også gir konkrete eksempler på hvordan ulike aktører kan bidra til ønsket endringsarbeid for å ivareta og fremme menneskers helse, velferd, rettigheter og sosiale integrering i samfunnet.

Boken integrerer kunnskaper og perspektiver fra humaniora, samfunnsfag og juss, helsefag, sosialfag og medisin.

Boken kan kjøpes her.

Av Svalastog, Kristoffersen & Strømmen Lile
Publisert 1. feb. 2019 11:18 - Sist endret 11. mai 2019 16:14