Rapport fra prosjektet Sårbare Overganger

Guro Øyen Huby, medforfatter i boken Psykososialt Arbeid - Kunnskap, verdier og samfunn og deltaker i forskergruppen Psykososialt Arbeid, har sammen med kollegaer skrevet rapport fra prosjektet Sårbare Overganger - Brukermedvirkning og Recovery i utvikling av tjenester i ROP feltet: motsetninger og muligheter

Prosjektet Sårbare overganger har vært et samarbeid mellom Høgskolen i Østfold, Fredrikstad Kommune avd. Psykisk Helse og Rusmestring, Tildelingskontoret og NAV, Sykehuset Østfold DPS og Sosialmedisinsk Poliklinikk Fredrikstad. Brukerperspektivet var representert ved Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO).

Rapporten fra prosjektet kan leses her

Forfatterne av Rapporten: 

  • Guro Øyen Huby, Førsteamanunensis, Etter og Videreutdanning Høgskolen i Østfold, 
  • Lasse Johnsen, Høgskolelektor, Etter og Videreutdanning Høgskolen i Østfold            
  • Mette Hansen, Høgskolelektor, ABSV, Høgskolen i Østfold                                            
  • Karin Waleur, Høgskolelektor, ABSV, Høgskolen i Østfold
Publisert 11. mai 2019 16:21 - Sist endret 1. juni 2019 14:35