Forskergruppen for sosialfag

Hvordan kan vitenskap og teknologistudier bidra til teoretisk, metodisk og analytisk utvikling av sosialfagene?

Sosialfag favner et bredt spekter av profesjoner og profesjonelle praksiser innen offentlig og privat virksomhet. Forskergruppa er interessert i problemstillinger knyttet til sosialfagenes praksisvirksomhet så vel som materielle rammebetingelser. Teknologiske og materielle endringer i velferdssamfunnets rammebetingelser medfører også endringer i velferdstjenester, arbeidsbetingelser og brukeropplevelser. I forskergruppa for sosialfag arbeider vi med å utforske hvordan vitenskap og teknologistudier (VTS) kan bidra til å utvikle nye perspektiver og kunnskap på slike samfunnsendringer.

Vitenskap og teknologistudier er et tverrfaglig og heterogent forskningsfelt som er opptatt av sammenheng mellom samfunnsforhold, vitenskapelig kunnskapsproduksjon og teknologi. For eksempel kan vi se hvordan politikere, akademikere og næringslivsledere har enorm tillit til og tro på at teknologi, kunnskapsutvikling og vitenskap skal løse samtidens kriser, enten det dreier seg om velferdsstatens utfordringer eller klimakrise. Denne optimismen krever et kritisk blikk. Vitenskap og teknologistudier (Science and Technology Studies) har viet betydelig oppmerksomhet til å forstå sosiale, kulturelle og materielle forholdene som veves sammen med vitenskapen og teknologiens tilsynelatende objektive og nøytrale fremstillinger. Å undersøke sosialfaglige problemstillinger gjennom VTS mener vi kan gi nye reflekterte og kritiske perspektiver på vårt velferdssamfunn.

Gruppens formål:

Forskergruppa for sosialfag skal være et verksted hvor vi kan utvikle forskningsprosjekter teoretisk, metodisk og analytisk. Dette innebærer at vi skal bruke forskergruppa som et samlested for å drive frem forskningsprosjekter som vi ønsker å utvikle. Forskergruppa kan således være et sted for å diskutere metodiske tilnærminger og teknikker, så vel som analytiske og teoretiske perspektiver, fortrinnsvis knyttet til vitenskap og teknologistudier. Samtidig er vi opptatt av å ha fokus på praksis. Praksis sammenfaller med vitenskap og teknologistudiers opptatthet av ordinære, hverdagslige praksiser, og hvordan for eksempel moral og etikk har overraskende innflytelse på utformingen av materielle forhold som teknologi, arkitektur, organisasjoner, tjenesteutforming og sosialfaglige arbeidsoppgaver.

Forskergruppens aktiviteter:

Vår aktivitet består av flere ulike praksisbaserte forskningsprosjekter, dvs. empiriske studier, som kan bidra til å utvikle profesjonell praksis.

Slik kan du kontakte oss:
Koordinator og kontaktperson for gruppen er førsteamanuensis Christian Sørhaug: chs@hiof.no

Deltakere

Publisert 30. apr. 2018 14:02 - Sist endret 7. feb. 2020 09:21