Tverrfaglig ph.d.-seminar: Muliggjørende teknologi

Høgskolen i Østfold arrangerer et halvdagsseminar om temaet Muliggjørende teknologi.

Arrangementet vil foregå digitalt, med bruk av Zoom:

Dette seminaret er et av flere seminarer i regi av HiØ som vil bringe ulike faglige aspekter ved digitaliseringsprosessen fram i lyset. Ett formål med seminarrekken er å synliggjøre dagens forskning ved høyskolen som kan være relevant opp imot satsingen for å etablere en ph.d.-utdanning innen Det digitale samfunn. Et annet formål er å inspirere fagpersoner og -miljøer ved høyskolen til å se faglige koblinger og knytte faglige nettverk.

Det er ikke nødvendig å melde seg på seminaret, du kan delta ved bare å bli med i Zoom-møtet den 19. oktober.

Program

Ordstyrer: Dekan ved Avdeling for informasjonsteknologi, Harald Holone

Tid

Foredragsholder

Tema

08:30-08:35 Dekan Harald Holone Velkommen til seminaret
08:35-09:05 Petter Kvalvik
Porteføljeansvarlig for Institutt for
Energiteknikks
digitaliseringssatsing
DIG-IFE
Halden Living Lab
Et samarbeid mellom IFE og Halden kommune om å bruke Halden som et "levende laboratorium" for bl.a. smart-by innovasjon, innbyggerinvolvering, FoU og integrasjon i undervisningen på de ulike skolenivåene.
09:05-09:35 Waleed Ghanima
Forskingssjef og overlege ved
Sykehuset Østfold . Professor ved
Institutt for Klinisk Medisin, UiO
Kunstig intelligens i helsetjenesten
Hva kan Østfold bidra med?
09:35-09:45   Pause
09:45-10:00 Susanne Koch Stigberg
Høgskolelektor, HiØ Avdeling for
informasjonsteknologi
Programmeringsundervisning i skolen
Verktøy, metoder og teknikker for å undervise
programmering i skolen, bl.a. for at elevene skal
kunne uttrykke seg I digitale medier.
10:00-10:15 Irina Engeness
Professor, HiØ Avdeling
for lærerutdanning
Use of Videos in an ICT MOOC
Results from a study of the use of videos in the
Information and Communication Technology
Massive Open Online Course: Insights for learning
and development of transformative digital agency
with pre-and in-service teachers in Norway.
10:15-10:30 Øystein Haugen
Professor, HiØ Avdeling for
informasjonsteknologi
Productive4.0
Productive4.0 is Europe’s biggest research project
in
Productive4.0
Productive4.0 is Europe’s biggest research project
in the field of Digital Industry. The main objective is
to achieve improvement of digitalizing the European
industry by electronics and ICT. Østfold University is
one of more than 100 partners in the project.
10:30-10:45

Stefan Sütterlin
professor, HiØ Avdeling for helse og velferd

Human Factors in Cyber Security
10:45-11:00   Pause
11:00-11:25   Diskusjon i plenum
11:25-11:30   Avsluttende ord
Publisert 30. sep. 2020 14:42 - Sist endret 30. sep. 2020 14:42