Pågående prosjekt

Goda grannar - godt naboskap

Om god integrering/fungerande integration

Forskning, politikk og medias rapporter om integrasjon har ofte som ambisjon å identifisere det som ikke fungerer. I Goda grannar – godt naboskap er hensikten å identifisere, beskrive og forstå virksomheter og erfaringer med fungerende integrering. Nätverket Goda grannar - godt naboskap startades hösten 2018 av Anna Lydia Svalastog och Ulf Carmesund, vid Högskolan i Östfold. Ulf Carmesund är nätverkets koordinator. Kontakt: ulf.carmesund@hiof.no  

Nätverk och interaktiv forskning 

Forskningen byggs runt ett nätverk vars medlemmar är individer, företag, kommuner eller frivillig verksamhet/civila samhället. Vi studerar både de människor som flytt och de som aldrig flytt. Du finner dem/oss bland annat i Vinje, i Oslo, i Sarpsborg, i Fredrikstad och i Rosengård i Malmö. Klicka på kartan bredvid. Många andra forskare undersöker hur snabbt en flykting lär sig språk och får arbete. Vi går lite närmare individen. Vi studerar det som gör att en flykting och en etnisk norsk eller svensk upplever att de trivs och hör till samhället, till samma samhälle. Vi är intresserade av vad som skapar fungerande sammanhang. Vad gör att vi trivs? 

Vi kommer att studera om institutioner och organisationer behandlar alla rättvist och opartiskt samt individuella och kollektiva uppfattningar om medborgarskap och föränderliga identiteter. Vi intresserar oss både för interaktionen mellan samhällets strukturer och individers psykisk hälsa. Till detta hör allt som skapar och förändrar kultur och kulturer, språk och religioner, en meningsfull fritid och ett meningsfullt liv i Norge och i Sverige idag. Var går idag gränsen mellan innanför och utanför samhället, innanför eller utanför nationen?

Konferens på Högskolan i Östfold den 30-31 oktober 2019

Projektet inleddes med en konferens på Högskolan i Östfold, Fredrikstad den 30-31 oktober 2019. Där deltog nätverket Goda grannar - gott naboskap. Om vi får finansiering kommer projektet att pågå i tre till fyra år.  Detta forskningsprojekt kommer att inkludera Masters-studenter och två PhD-projekt. 

Konferanseprogrammet 

Målet - ny kunskap om samhällen där invånare trivs 

Målet är att beskriva och analysera verksamhet som leder till att integration fungerar. Att människor trivs. De som trivs är troligen inte extremister, de missbrukar inte och de misshandlar inte någon. Vi studerar alltså inte hur det onda ska bekämpas, men hur det goda ska byggas. Begreppet integration är komplicerat, men vi använder det ännu ungefär i betydelsen att människor med olika bakgrund trivs tillsammans. Ett delmål är att ta fram kunskap som kan ligga till grund för kurser om fungerande integration i Norge och Sverige, kurser för kommuner, företag och civila samhället. Vi kommer även att producera film och artiklar som beskriver resultat i projektet. 

Finansiering

Finansiering är hittills intern från Högskolan i Östfold, men i september 2020 söker vi forskningsmedel från Forskningsrådet i Norge.  

Samarbeid

Lag ei liste over hvilke samarbeidspartnere som er tilknyttet prosjektet. Denne lista skal ikke inkludere prosjektets deltakere: De skal listes under. Involverte forskningsgrupper skal også listes under.

Publisert 12. des. 2019 13:42 - Sist endret 12. des. 2019 14:18