Pågående prosjekt

Opplæring og videreutving av operasjonssykepleiere

Hvor mye tid er avsatt til opplæring og videreutvikling av kompetanse hos operasjonssykepleiere ansatt i en operasjonsavdeling, og hvordan benyttes denne tiden?

Deltakere

Publisert 30. apr. 2018 13:02 - Sist endret 20. nov. 2019 11:12