Pågående prosjekt

Kvalitetsutvikling, pasientforløp og prosessforbedring

SØ har i mange år arbeidet med kvalitetsutvikling, pasientforløp og prosessforbedring.

Vi ønsker å studere på hvilken måte kvalitetsutvikling manifesterer seg som organisering av det faglige arbeidet.  Dette forutsetter at en kan identifisere konkrete organisasjonsformer for arbeidsorganisering, noe vi mener vi kan gjøre basert på intervjudata fra prosjektet «Fra gammelt til nytt sykehus - organisering, ledelse og styring».

 

Metode

Datasamling er basert på både kvantitative og kvalitative data.  Først innsamles nyere dokumenter/konseptbeskrivelser fra 2016 - dd., samt dokumentasjon av utvikling i pasientbehandling/-forløp. Deretter gjennomføres semi-strukturerte fokusgruppeintervjuer.

Deltakere

Publisert 23. mai 2018 13:54 - Sist endret 23. mai 2018 13:55