Pågående prosjekt

Pasientsikkerhetskultur i sykehjem

En «temperaturmåling» av pasientsikkerhetskulturen i sykehjem i Fredrikstad.

Problemstilling: Hvordan er pasientsikkerhetskulturen i sykehjem i Fredrikstad?

Forskningsspørsmål:

  • 1. Teamarbeid
  • 2. Bemanning
  • 3. Følge prosedyrer
  • 4. opplæring og ferdigheter
  • 5. ikke straffende tilbakemelding på feil
  • 6. overganger
  • 7. tilbakemelding og kommunikasjon, knyttet til uønskede hendelser
  • 8. kommunikasjon og åpenhet
  • 9. forventinger til nærmeste leder
  • 10. Ledelse (ledelsestøtte) og organisatorisk læring. 

Studentinvolvering i prosjektet:
Studenter på grunnutdanning vil delta i undersøkelsen og fylle ut spørreskjema i forbindelse med praksis i sykehjem. Det vil være aktuelt å knytte master studenter til prosjektet med delprosjekter.


Metode:

Undersøkelsen gjennomføres ved et elektronisk spørreskjema som distribueres til alle ansatte i sykehjem i Fredrikstad kommune og et antall studenter i praksis ved sykehjemmene. Spørreskjema er validert at Katrine Cappelen som har benyttet skjemaet i forbindelse med sitt doktorgradsarbeid. Vi har fått tillatelse fra Cappelen til å benytte skjemaet.

 

Relevante lenker

Se Capplens artikkel om samme tema med hvor hun bruker samme instrument som
det vi gjør på denne lenken.

Deltakere

Publisert 23. mai 2018 14:14 - Sist endret 23. mai 2018 14:14