Pågående prosjekt

Poliklinikker som læringsarena

"Effekt av målrettede læringsaktiviteter for klinisk kompetanse" (EMLAK)

Prosjektledelse:

  • Høyskolelektor Anne Mette Nygaard
  • Høyskolelektor Cathrine Ålesve
  • Høyskolelektor Astrid Wevling
  • Førstelektor Egil Bekkhus
  • Veileder: Professor Turid Heiberg.

Deltakere

Publisert 30. apr. 2018 12:58 - Sist endret 30. apr. 2018 12:58