Referansegruppemøte

Det første møtet med referansegruppa ble avholdt 22. juli 2019 på Høgskolen i Østfold.

Prosjekteledelsen sammen med medlemmene i referansegruppa i ROPIT hadde sitt første møte 22. juli 2019. Referansegruppa er sammensatt av ulike fagpersoner innen ulike fagfelt som prosjektet har fokus på. Referansegruppa deltar i drøftinger og gir innspill slik at det arbeidet som gjøres er relevant, faglig forankret og riktig prioritert i forhold til prosjektets mål. I møtet ble framdrift, faglige problemstillinger og planer for videre arbeid diskutert.

Tilstede var:

Trond Hatling (Faglig rådgiver i NAPHA)

Sunniva Pallin (NAV Øst-Viken)

Maria Wolmesjö (Ass. professor ved Universitetet i Borås)

Catharina Bjørkquist (Førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold og prosjektleder i ROPIT)

Helge Ramsdal (Professor ved Høgskolen i Østfold)

Therese Dwyer Løken (Stipendiat ved Høgskolen i Østfold med administrativt ansvar i ROPIT)

 

I tillegg er Thor Øystein Langsholt (representant fra RIO) og Abigail Marks (Professor ved University of Stirling) medlemmer av gruppa men var forhindret fra å delta.

 

Neste møte i referansegruppe blir våren 2020.

 

Emneord: Referansegruppe, prosjekt, ROP Av Therese Dwyer Løken
Publisert 27. aug. 2019 08:12 - Sist endret 27. aug. 2019 08:12