Pågående prosjekt

Selvetnografiske narrativer

I samarbeid med professor Kate Senior ved Wollongong University og forsker Ellen Kristvik ved Akershus universitetssykehus (Ahus) er masterstudentene ved HiØ inkludert i et bokprosjekt om selvetnografiske narrativer. Prosjektet er et refleksivt prosjekt, dvs. selv refleksjon knyttet til eget arbeid og som tar sikte på å utvide og integrere eget kunnskapsgrunnlag i eget arbeid. Denne boken skal gis ut på engelsk.

Publisert 23. mai 2018 13:22 - Sist endret 23. mai 2018 13:22