Pågående prosjekt

Syke- og vernepleierstudenters sluttkompetanse etter endt bachelorutdanning (SVEKOMP)

Forskningsprosjektet setter fokus på studenters og nyutdannede syke- og vernepleieres praktiske ferdigheter, praksis, mestring, samt egenopplevd kompetanse.

ILLUSTRASJONSBILDE: Colourbox

SVEKOMP et samarbeidsprosjekt med henholdsvis fem deltagere fra Høgskolen i Østfold (HiØ) studieretning sykepleie, to fra studieretning vernepleie, tre deltagere fra Sykehuset Østfold (SØ), to fra Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold (USHT), en fra hjemmebaserte tjenester i Fredrikstad kommune, og en fra kommunenes sentralforbund (KS).

  • Første del ble gjennomført i studieåret 2018-19, med intervjuer med praksisveiledere i primærhelsetjenesten og på sykehuset, samt studenter. I tillegg ble det gjennomført kurs i klinisk observasjons- og handlingskompetanse med før- og etterkartlegging av opplevd kompetanse.
  • Andre del utføres studieåret 2019-20, blant annet som en videreføring med fokus på implementering av en praksismodell, samt publisering og presentasjon av resultater. Prosjektet ble tildelt samhandlingsmidler SØ/HiØ både i 2018 og 2019.

Deltakere

Publisert 15. aug. 2019 13:07 - Sist endret 16. aug. 2019 14:36