Pågående prosjekt

Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS)

Hensikten med satsningen på TPS er å utvikle og prøve ut pedagogiske metoder med mål å utvikle samhandlingskompetanse.

Eksempler på dette er struktu­rerte og planlagte refleksjons-prosesser knyttet til tverrprofesjonelle møteplasser i praksis. Utvikling av digitale læringsressurser felles for ulike bachelorutdanninger og nettbaserte møteplasser er en annen tilnærming. I tilknytning til prosjekt ROPIT er det utviklet en skisse til en modell som skal sikre at alle helse- og sosialfaglige kandidater får den nødvendige forståelsen og kunnskapen om helheten i tjenestetilbudet og være et grunnlag for gjensidig forståelse og anerkjennelse i tverrprofesjonelt samarbeid.

Deltakere

Publisert 23. mai 2018 14:04 - Sist endret 23. mai 2018 14:04