Aktuelt

Aktuelle saker

Arrangementer

  • Søknadsfrist for samarbeidsmidler 17. feb. 2020 00:01

    Avdeling for helse og velferd deler årlig ut midler til samabeidsprosjekter mellom praksisfeltet og høgskolen. Midlene skal gå til prosjekter som enten har som mål å styrke praksisundervisningen og/eller tjenesteutøvelsen.