Aktuelle saker

Det er tre områder som er viktige for å oppleve god livskvalitet når du som MS-syk er bundet til rullestol. Stine Torp Løkkeberg og Gunnar Frank Thoresen forteller, på MS-dagen, hva de fant i sitt forskningsprosjekt.

Bildet viser prisvinner Anniken Sørlie utenfor Universitetet i Oslo.

Førsteamanuensis Anniken Sørlie ved høgskolens Avdeling for helse- og velferd i Fredrikstad ble den 2. september i år tildelt H.M. Kongens gullmedalje for sitt vitenskapelige arbeid ved Universitetet i Oslo.

– Dette er veldig godt nytt for oss som har jobbet for å fremme inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming, sier prosjektleder May Østby ved Høgskolen i Østfold. Den 15. juni kunne hun og hennes medvirkende i prosjektet glede seg over nyheten om 2, 8 millioner i støtte til prosjektet fra ExtraStiftelsen. 

May Østby, førstelektor i vernepleie ved Høgskolen i Østfold,  har skrevet boken "Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming" sammen med Marit Haugenes som er førstelektor i vernepleie ved Nord universitet. 

For 10 år siden fikk de økonomisk støtte for å etablere et eget kvinnenettverk. I dag teller de 25 kvinnelige forskere som bidrar aktivt med forskning som helse- og omsorgstjenesten har behov for.

TRIVES MED Å BYTTE BEITE: Caroline jobbet som grafisk designer før hun startet på studiet i barenvern. Det har hun ikke angret på.

Caroline var grafisk designer, men et ønske om å jobbe med mennesker gjorde at hun startet på bachelorstudiet i barnevern. Det har hun ikke angret på.

Studenter i arbeids- og velferdsfag inviterte til egen fagdag for å finne noen av svarene.  

 

GEA-WEB-SISTE.jpg

«Dette er et spennende studium hvor kunnskapen du får er overførbar til yrket helt fra starten av».

Gjennom deltidsstudiet «profesjonsrettet veiledning» gir vi deg den kunnskapen og de verktøyene du trenger i rollen som praksisveileder. Søknadsfristen er 1.mars!

Til tross for at forskning viser at pasienter i Østfold har positive erfaringer med opphold på kommunale akutte døgnenheter, er legene mer usikre på tilbudet. Forskere skal derfor se nærmere på kvaliteten. 

Personer med utviklingshemming må fortsatt være en sentral målgruppe for vernepleiere, mener førstelektor ved Høgskolen i Østfold i denne kronikken.

Fredag 23. november delte fungerende rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen ved Høgskolen i Østfold ut tre priser. Forskningsprisen gikk til professor Ricardo Colomo-Palacios, Utdanningskvalitetsprisen til førsteamanuensis Heidi Kristine Grønlien og Formidlingsprisen gikk til førsteamanuensis Kjersti Lien Holte.

Den ferskeste undersøkelsen av Studentenes Helse- og Trivsel (SHoT) viser at stadig flere studenter sliter med psykiske problemer og ensomhet. Nå vil HiØ-studenter bidra til å snu trenden.

For å få en god og nyansert debatt, er det viktig å være klar over disse fire klassiske misforståelsene om leksefrie skoler.

25. november drar fem studenter fra Master i avansert sykepleie ved kronisk sykdom til Antwerpen for å delta på fem dagers intensiv kurs for å lære om kvalitativ forskningsmetode. Når de kommer hjem starter arbeidet med et omfattende forskningsarbeid.

Hjelperrollen til helse- og sosialprofesjonene er i forandring. Noe av bakteppet er økt brukerkompetanse, økt rettighetsbevissthet og redusert respekt for autoriteter.

I ti år har Høgskolen i Østfold forsket på hvordan ulike aktører samhandler i et sammensatt helsevesen. Forskning og utdanning om samordning er blitt et eget fagfelt.

Bildet til denne saken er tatt på karrieredagen i 2017.

Den 23.oktober var det endelig klart for karrierdag ved Avdeling for helse og velferd og det ble satt rekord i antall besøkende!

Nå kan du bli en bedre student mens du jogger, vasker huset eller sitter på bussen. Mandag 22. oktober ble «Podkasten om akademisk skriving» lansert.

Trond Heitmann disputerer 12. oktober 2018 ved NTNU med sin doktorgrad “Constructing social work in Brazilian contexts”.