Aktuelle saker

KRONIKK. – Tre EU-prosjekter med sterk norsk deltakelse har gitt oss ny innsikt i hva som hemmer og fremmer innovasjon i offentlig sektor. Prosjektene viser at både forskerne og EU har forstått hva det er som får offentlige institusjoner til å lære og endre adferd, skriver Rannveig Røste, Maria Røhnebæk, Rolf Rønning og Per Koch i denne kronikken.