Aktuelle saker

KRONIKK. – Tre EU-prosjekter med sterk norsk deltakelse har gitt oss ny innsikt i hva som hemmer og fremmer innovasjon i offentlig sektor. Prosjektene viser at både forskerne og EU har forstått hva det er som får offentlige institusjoner til å lære og endre adferd, skriver Rannveig Røste, Maria Røhnebæk, Rolf Rønning og Per Koch i denne kronikken.

Bildet viser prisvinner Anniken Sørlie utenfor Universitetet i Oslo.

Førsteamanuensis Anniken Sørlie ved høgskolens Avdeling for helse- og velferd i Fredrikstad ble den 2. september i år tildelt H.M. Kongens gullmedalje for sitt vitenskapelige arbeid ved Universitetet i Oslo.