Aktuelle saker

To enkeltforskere og en forskergruppe er nominert til årets forskningspris ved Høgskolen i Østfold.

Frode Hübertz Haaland og Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen er nominerte til Høgskolen i Østfold sin pris for formidling.

Høgskolen i Østfold var arena for nettverkssamling der målet var å utveksle erfaringer om bruk av velferdsteknologi og e-helse.

Er det greit å bruke roboter i behandlingen av gamle og syke? Og trenger kunstig intelligens egentlig være en trussel mot de varme hendene?

Etter et særdeles langt «svangerskap» kan en forskerduo ved Avdeling for helse og velferd glede seg over å ha satt boken «Organisasjonsperspektiv på samordning» til verden.

Det er tre områder som er viktige for å oppleve god livskvalitet når du som MS-syk er bundet til rullestol. Stine Torp Løkkeberg og Gunnar Frank Thoresen forteller, på MS-dagen, hva de fant i sitt forskningsprosjekt.

Bildet viser prisvinner Anniken Sørlie utenfor Universitetet i Oslo.

Førsteamanuensis Anniken Sørlie ved høgskolens Avdeling for helse- og velferd i Fredrikstad ble den 2. september i år tildelt H.M. Kongens gullmedalje for sitt vitenskapelige arbeid ved Universitetet i Oslo.

– Dette er veldig godt nytt for oss som har jobbet for å fremme inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming, sier prosjektleder May Østby ved Høgskolen i Østfold. Den 15. juni kunne hun og hennes medvirkende i prosjektet glede seg over nyheten om 2, 8 millioner i støtte til prosjektet fra ExtraStiftelsen. 

May Østby, førstelektor i vernepleie ved Høgskolen i Østfold,  har skrevet boken "Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming" sammen med Marit Haugenes som er førstelektor i vernepleie ved Nord universitet. 

For 10 år siden fikk de økonomisk støtte for å etablere et eget kvinnenettverk. I dag teller de 25 kvinnelige forskere som bidrar aktivt med forskning som helse- og omsorgstjenesten har behov for.

TRIVES MED Å BYTTE BEITE: Caroline jobbet som grafisk designer før hun startet på studiet i barenvern. Det har hun ikke angret på.

Caroline var grafisk designer, men et ønske om å jobbe med mennesker gjorde at hun startet på bachelorstudiet i barnevern. Det har hun ikke angret på.

Studenter i arbeids- og velferdsfag inviterte til egen fagdag for å finne noen av svarene.  

 

GEA-WEB-SISTE.jpg

«Dette er et spennende studium hvor kunnskapen du får er overførbar til yrket helt fra starten av».

Gjennom deltidsstudiet «profesjonsrettet veiledning» gir vi deg den kunnskapen og de verktøyene du trenger i rollen som praksisveileder. Søknadsfristen er 1.mars!

Til tross for at forskning viser at pasienter i Østfold har positive erfaringer med opphold på kommunale akutte døgnenheter, er legene mer usikre på tilbudet. Forskere skal derfor se nærmere på kvaliteten. 

Personer med utviklingshemming må fortsatt være en sentral målgruppe for vernepleiere, mener førstelektor ved Høgskolen i Østfold i denne kronikken.

Fredag 23. november delte fungerende rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen ved Høgskolen i Østfold ut tre priser. Forskningsprisen gikk til professor Ricardo Colomo-Palacios, Utdanningskvalitetsprisen til førsteamanuensis Heidi Kristine Grønlien og Formidlingsprisen gikk til førsteamanuensis Kjersti Lien Holte.

Den ferskeste undersøkelsen av Studentenes Helse- og Trivsel (SHoT) viser at stadig flere studenter sliter med psykiske problemer og ensomhet. Nå vil HiØ-studenter bidra til å snu trenden.

For å få en god og nyansert debatt, er det viktig å være klar over disse fire klassiske misforståelsene om leksefrie skoler.

25. november drar fem studenter fra Master i avansert sykepleie ved kronisk sykdom til Antwerpen for å delta på fem dagers intensiv kurs for å lære om kvalitativ forskningsmetode. Når de kommer hjem starter arbeidet med et omfattende forskningsarbeid.