2018

Publisert 30. nov. 2018 12:39

Til tross for at forskning viser at pasienter i Østfold har positive erfaringer med opphold på kommunale akutte døgnenheter, er legene mer usikre på tilbudet. Forskere skal derfor se nærmere på kvaliteten. 

Publisert 26. nov. 2018 14:43

Personer med utviklingshemming må fortsatt være en sentral målgruppe for vernepleiere, mener førstelektor ved Høgskolen i Østfold i denne kronikken.

Publisert 23. nov. 2018 10:28

Den ferskeste undersøkelsen av Studentenes Helse- og Trivsel (SHoT) viser at stadig flere studenter sliter med psykiske problemer og ensomhet. Nå vil HiØ-studenter bidra til å snu trenden.

Publisert 19. nov. 2018 13:43

For å få en god og nyansert debatt, er det viktig å være klar over disse fire klassiske misforståelsene om leksefrie skoler.

Publisert 18. nov. 2018 08:47

25. november drar fem studenter fra Master i avansert sykepleie ved kronisk sykdom til Antwerpen for å delta på fem dagers intensiv kurs for å lære om kvalitativ forskningsmetode. Når de kommer hjem starter arbeidet med et omfattende forskningsarbeid.

Publisert 5. nov. 2018 08:00

Hjelperrollen til helse- og sosialprofesjonene er i forandring. Noe av bakteppet er økt brukerkompetanse, økt rettighetsbevissthet og redusert respekt for autoriteter.

Publisert 2. nov. 2018 09:28

I ti år har Høgskolen i Østfold forsket på hvordan ulike aktører samhandler i et sammensatt helsevesen. Forskning og utdanning om samordning er blitt et eget fagfelt.

Bildet til denne saken er tatt på karrieredagen i 2017.
Publisert 23. okt. 2018 11:55

Den 23.oktober var det endelig klart for karrierdag ved Avdeling for helse og velferd og det ble satt rekord i antall besøkende!

Publisert 22. okt. 2018 10:00

Nå kan du bli en bedre student mens du jogger, vasker huset eller sitter på bussen. Mandag 22. oktober ble «Podkasten om akademisk skriving» lansert.

Publisert 1. okt. 2018 09:03

Trond Heitmann disputerer 12. oktober 2018 ved NTNU med sin doktorgrad “Constructing social work in Brazilian contexts”.

Publisert 26. sep. 2018 13:24

En brevundersøkelse utført ved Frederik II videregående skole i Fredrikstad viser at elevers opplevelse av skolen varierer mye. For noen er skolen et fantastisk sted, for andre gir skolen en følelse av ensomhet og manglende tilhørighet.

Publisert 22. juni 2018 10:07

De nye studieplassene kommer i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett og politiske forhandlinger i Stortinget. Nå er fordelingen av plassene gjort, og det er klart at Høgskolen i Østfold får 10 studieplasser i sykepleie.

Publisert 20. juni 2018 09:25

KRONIKK. I 2015 ble Europa utfordret av mennesker på flukt fra krig og katastrofer. Mange europeiske land vegret seg for å ta imot barn, kvinner og menn på flukt.

SykepleierstudenterForflytting.jpg
Publisert 14. mars 2018 11:44

Det som gjør det verdt det, er alle de gode møtene med pasienter, pårørende og kollegaer, skriver Ann-Chatrin Leonardsen i denne kronikken.

NattergalenSpiderBoy.jpg
Publisert 5. mars 2018 12:47

Høyskolestudenter presenterer innvandrerbarn for det norske samfunnet, for skolegang og studier. Det er kjernen i tiltaket Nita Ørmen og Marina Sletten forteller om i denne kronikken.

Mentorprogram_velferdsfag.jpg
Publisert 27. feb. 2018 00:00
Økt innvandring medfører økte utfordringer i vårt samfunn. Vi vet at personer med flyktningebakgrunn har et generelt lavt utdanningsnivå og er blant de som står lengst unna arbeidsmarkedet. Det er derfor viktig at vi får til en rask og god integrering. Studenter ved Høgskolen i Østfold har hjulpet nyankomne innvandrere med en god start i Østfold gjennom en egen mentorordning.
GEA-WEB-SISTE.jpg
Publisert 15. feb. 2018 22:02

«Dette er et spennende studium hvor kunnskapen du får er overførbar til yrket helt fra starten av».