10 nye studieplasser til sykepleierne

De nye studieplassene kommer i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett og politiske forhandlinger i Stortinget. Nå er fordelingen av plassene gjort, og det er klart at Høgskolen i Østfold får 10 studieplasser i sykepleie.

Bildet viser studenter ved HiØ som øver på stell i seng. Foto: Bård Halvorsen/HiØ.

– Vi er blitt oppringt av politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet og informert om de nye studieplassene, og dette er gode nyheter, sider dekan ved Avdeling for helse og velferd ved Høgskolen i Østfold, Terje Grøndahl.

I alt har regjeringen og KrF blitt enige om å sette av midler til 100 nye studieplasser til 3-årig sykepleierutdanning fordelt på studiesteder over hele landet.

Populært studium ved HiØ

– Svært mange ønsker å studere sykepleie ved Høgskolen i Østfold, og tall fra Samordna opptak i april i år viste at sykepleierutdanningen hos oss var det mest populære studiet målt i antall førsteprioritetssøkere, forteller dekanen.

Totalt hadde høgskolen i år 794 søkere til 190 studieplasser til Bachelor i sykepleie, heltid.

Behov for arbeidskraften

NAV sin bedriftsundersøkelse for Østfold i 2018 viser at sykepleiere er den arbeidskraften som bedriftene melder om topper listen over mangel på arbeidskraft av totalt 182 yrker.

– Det er stort behov for sykepleiere i Norge og Østfold – både innen spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, så dette er kjærkomne studieplasser, sier Grøndahl.

Terje Grøndahl, dekan ved Avdeling for helse og velferd, Høgskolen i Østfold.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Terje Grøndahl, dekan ved Avdeling for helse og velferd, Høgskolen i Østfold.

Av Nina Fredheim
Publisert 22. juni 2018 10:07 - Sist endret 6. aug. 2019 10:38