Ny podkast om akademisk skriving

Nå kan du bli en bedre student mens du jogger, vasker huset eller sitter på bussen. Mandag 22. oktober ble «Podkasten om akademisk skriving» lansert.

Foto fra: www.akademiskskriving.no.

Fra Høgskolen i Østfold førstelektor Lars Rune Halvorsen og universitetsbibliotekar Anne Lise Eng og førsteamanuensis Stine Eileen Torp Løkkeberg med i arbeidet med podkasten.

– I denne podkasten får du gode råd om lesing, skriving og det å være student, forteller førsteamanuensis Stine Torp Løkkeberg, en av de mange ildsjelene bak podkasten.

Dette er noe av det du får svar på i podkasten om akademisk skriving

– Vi gir noen svar og bidrar med noen gode råd, men mest av alt ønsker vi at våre resonnementer og refleksjoner skal bidra til videre samtaler og diskusjoner om temaene, og at du som lytter er blitt litt bedre i stand til å ta gode valg i skrivearbeidet ditt, sier Løkkeberg.

 – Podkastserien er først og fremst rettet mot førsteårsstudenten, men er relevant for alle studenter på høyere utdanning, forteller hun.

Samarbeidsprosjekt mellom flere høgskoler og universiteter

Podkasten om akademisk skriving er et samarbeidsprosjekt mellom bibliotekene ved Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Østfold og Nord Universitet. Deltakerne er faglærere og bibliotekansatte på høgskoler og universiteter, og jobber til daglig med veiledning av studenter i akademisk skriving, kildekritikk, søking og henvisning.

Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket.

Prosjektgruppen består av: 

Spesialbibliotekar Ingunn Valan og spesialbibliotekar Tor Henning Valnes Pedersen, Nord Universitet, førsteamanuensis Stine Eileen Torp Løkkeberg, førstelektor Lars Rune Halvorsen og universitetsbibliotekar Anne Lise Eng, Høgskolen i Østfold, spesialpedagog/universitetslektor Miriam Emilie Choi-Natvik og spesialbibliotekar/skriveveilelder Ingeborg Marie Jensen, Universitetsbiblioteket i Stavanger.

Her finner du kontaktinfo dersom du har spørsmål om podkasten: 

Universitetet i Stavanger: studieverksted@uis.no
Høgskolen i Østfold: studieverksted-fred@hiof.no
Nord Universitet: ub@nord.no 

I alt 11 pokaster er så langt tilgjengelig. Du kan lese mer på nettsiden www.akademiskskriving.no 

Publisert 22. okt. 2018 10:00 - Sist endret 22. okt. 2018 10:01