Ti år med Nattergalen – et vellykket integreringstiltak for barn

Høyskolestudenter presenterer innvandrerbarn for det norske samfunnet, for skolegang og studier. Det er kjernen i tiltaket Nita Ørmen og Marina Sletten forteller om i denne kronikken.

NattergalenSpiderBoy.jpg

Kronikk av Nita Ørmen og Marina Sletten. Arkivfoto fra 2014, samling i nattergalen-prosjektet.

I år er det ti år siden mentorordningen Nattergalen startet opp i Fredrikstad. I løpet av disse årene har over 300 barn, de fleste med innvandrerbakgrunn, truffet høyskolestudenter på regelmessig basis, utviklet relasjoner og lært seg om fremtidsmulighetene som ligger i skolegang og utdanning.

Vi som har arbeidet med prosjektet kan stolt se tilbake på en spennende utvikling av ordningen, fra et begrenset pilotprosjekt de første årene til dagens fullskala, obligatoriske praksis for alle studenter ved høyskolens barnevernspedagogutdanning.

Nattergalen går i korthet ut på at mentoren, som er student ved barnevernspedagogstudiet, tilbringer to-tre timer per uke sammen med barnet over en åtte måneders periode. De deltar på ulike aktiviteter i lokalsamfunnet, og mentoren fungerer som en positiv rollemodell for barnet. En overordnet målsetting er å presentere barnet for skolegang og studier.

Det er lett å se at barna som deltar både har nytte og glede av denne kontakten. Det er høy stemning og blide ansikter når studentene arrangerer ulike fellesaktiviteter, som turorientering i marka eller drageflyging. Mindre synlig er kanskje prosjektets mange andre positive ringvirkninger.

Eksempelvis det som skjer med barnas foreldre når kontakten med studentene fungerer. Eller påvirkning på skolene der barna rekrutteres fra, der lærere gjør en enorm innsats for å motivere potensielle deltagerfamilier. Og ikke minst det som skjer med barnevernspedagogstudentene som får unik kontakt med, og innsikt i barn og familier fra andre kulturer. Rundt hvert deltagerbarn er det altså en sammensatt gruppe voksne som på ulike måter bidrar til den positive opplevelsen!

«Fallida», en irakisk fembarnsmor som har hatt to av barna sine i ordningen, skryter av utbyttet de har hatt av kontakten med høyskolens studenter. «Jeg har fått en helt ny kontakt med det norske samfunnet, opplevd leirbål i Bjørndalen og sett hvordan nordmenn lever privat. Nå ønsker jeg at også de mindre barna mine skal få mentor når de blir store nok», sier hun.

Flere av barna som har deltatt i ordningen har nettopp kommet til Norge og har hatt god nytte av aktivitetene på mange måter. De har lært seg bedre norsk, blitt kjent med norsk kultur, fått en mentorvenn, deltatt på gruppeaktiviteter og blitt kjent med andre barn, som alt sammen er veldig bra, når alt oppleves som nytt og fremmed.

Vi som driver Nattergalen er opptatt av at studentene bruker nærmiljøet og legger til rette for gratis aktiviteter. Barna i målgruppen har ofte ikke mulighet til å delta i organiserte, dyre fritidsaktiviteter. Da kan det være kjekt å ha en mentor som tar barnet med ut på svømming, til biblioteket eller i Fredrikstad-marka. Vi har mange kreative studenter som lager flotte opplegg, og ofte både deltar og bidrar barnas foreldre!

Leken står i særstilling i mentorordningen. Det er kanskje den viktigste brubyggerstrategien vi kjenner når mennesker med ulik bakgrunn skal lære å fungere sammen. Å leke med barna er å ta barnets perspektiv, og leken fungerer uavhengig av språkbarrièrer og kulturforskjeller. Lekens nære slektskap med læring stemmer også godt med prosjektets pedagogiske målsettinger. Her har barna blant annet fått prøvd seg på mange av de gamle kjente barnelekene.

Ordningen er populær – noe det økende søkertallet viser. Men ordningen kunne ikke ha eksistert i ti år uten bidrag fra ildsjelene på de tre barneskolene, Cicignon, Kjølberg og Trara som hvert år har bistått oss med rekruttering av barn. Det er her barna går på skole, og foreldrenes tillit til kontaktlærerne på barneskolene er ofte det første og avgjørende gjennombruddet for å velgementorordningen hos oss.

Kronikken har stått på trykk i Fredriksstad Blad.

Nita-Ormen.jpg

Nita Ørmen
Førstelektor og studieleder ved Avdeling for helse og velferd
Koordinator for Mentorordning Nattergalen

Se faglig profil

 

Marina-Sletten.jpg

Marina Sletten
Stipendiat ved Avdeling for helse og velferd

Se faglig profil

 

Publisert 5. mars 2018 12:47 - Sist endret 26. okt. 2018 14:19