Caroline (32) stortrives med å være student - igjen

Caroline var grafisk designer, men et ønske om å jobbe med mennesker gjorde at hun startet på bachelorstudiet i barnevern. Det har hun ikke angret på.

TRIVES MED Å BYTTE BEITE: Caroline jobbet som grafisk designer før hun startet på studiet i barenvern. Det har hun ikke angret på.
Foto: Foto: Privat

Caroline Kruse hadde en bachelor i grafisk kommunikasjon og hadde jobbet noen år som grafisk designer før hun bestemte seg for å gjøre noe helt annet. Valget falt på en bachelor i barnevern ved Høgskolen i Østfold. Etter fullført utdanning vil hun få tittelen barnevernspedagog. Utdanningen kvalifiserer blant annet til saksbehandler i barnevernet, miljøarbeider/terapeut i barne- og ungdomsinstitusjoner/ barne- og ungdomspsykiatrien, fosterhjemsarbeid, familiearbeid, forebyggende arbeid med barn og unge i barnehage, skole, fritidsmiljø, og med tiltak særlig rettet mot barn som lever under omsorgssvikt.

- Jeg ønsket å jobbe med mennesker og det sosialfaglige. Jeg så tilbake på et år jeg jobbet som assistent i barnehage, som var noe av det mest meningsfulle og givende arbeidshverdagen jeg har hatt. Ut i fra den erfaringen forstod at jeg jeg ville ha en jobb med barn i fokus, sier hun.

Bachelorstudiet i barnevern har søknadsfrist 15.april. Mer om studiet.

Hvordan jobber dere på studiet?

- Det er hovedsakelig forelesninger, men også en del obligatoriske seminarer som er diskusjon- og dialogpreget undervisning. Det blir lagt opp til en del gruppearbeid som jeg opplever at det er mye hjelp og læring i. Vi har også ferdighetstreninger gjennom hele studieløpet. Praksisperioder har vi alle tre årene og det er gull verdt. Dagene er veldig varierende innholdsmessig, og det er lagt opp til mye egenstudier i løpet av en uke.

- Jeg er veldig glad for at jeg tok dette valget, og har ikke sett meg tilbake.
Caroline Kruse, student bachelor i barnevern

Caroline trives godt på bachelorstudiet i barnevern. Hun setter særlig pris på å være i en klasse med representanter med ulike bakgrunner, kulturer, folk i alle aldre, med og uten barn, og at alle bidrar med erfaringer, innsikt og refleksjoner.

- Jeg er veldig glad for at jeg tok dette valget, og har ikke sett meg tilbake. For min del var det fint å starte på dette studiet i slutten av tjueårene, etter noen år med livserfaring. Det gjorde meg bedre rustet til å reflektere og tåle de vanskeligste temaene. 

På hvilken måte føler du studiet har gjort deg klar for arbeidslivet?

- Jeg opplevde en god innføring første året som gjorde at jeg kjente at dette var riktig for meg. Ferdighetstreninger har gjort meg tryggere på kommunikasjon og saksbehandling, og gjennom seminarer og arbeidskrav har jeg fått god trening på faglige vurderinger både muntlig og skriftlig. Sist, men ikke minst har praksisperiodene mine vært helt fantastiske, og det er under de periodene jeg har utviklet meg mest, både faglig og personlig.

Caroline anbefaler gjerne bachelorstudiet i barnevern til andre.

- Jeg anbefaler absolutt dette studiet hvis du ønsker å bidra til at alle barn og unge skal oppleve en god og trygg oppvekst, sier hun.

 

Av Ann-Kristin Johansen
Publisert 12. apr. 2019 14:20 - Sist endret 26. sep. 2019 10:26