Fikk H.M. Kongens gullmedalje

Førsteamanuensis Anniken Sørlie ved høgskolens Avdeling for helse- og velferd i Fredrikstad ble den 2. september i år tildelt H.M. Kongens gullmedalje for sitt vitenskapelige arbeid ved Universitetet i Oslo.

Bildet viser prisvinner Anniken Sørlie utenfor Universitetet i Oslo.


Den 2. september kunne dekan Dag Michalsen (t.h) gratulere Anniken Sørlie med  H.M. Kongens gullmedalje og Malcolm Langford med UiOs Utdanningspris. 
Foto: Steinar Hafto Myre, Universitetet i Oslo

Anniken Sørlie ble tildelt H.M. Kongens gullmedalje for sin doktorgradsavhandling, med tittelen «The Right to Gender Identity: A Grounded Life Cycle Perspective».

Tildelingen fant sted ved UiOs Årsfest i universitetets aula 2. september 2019.

Om Anniken og hennes bakgrunn

Anniken Sørlie tok master i rettsvitenskap i 2012 ved Universitetet i Oslo.
Samme sted kunne hun forsvare sin doktorgrad i mai 2018.
– Jeg ble ansatt ved Høgskolen i Østfold i oktober 2018. Her er min primæroppgave å undervise bachelorstudentene på sosialt arbeid, barnevern, vernepleie og arbeid- og velferdsfag i juss, som forvaltningsrett, helserett, barnerett, menneskerettigheter og juridisk metode, sier hun.

Anniken Sørlie var tidligere seniorrådgiver ved Norges institusjon for menneskerettigheter.
Hun har blant annet verv som redaksjonsmedlem i tidsskriftet Kritisk Juss.

Sammendrag av Annikens doktorgradsavhandling

Temaet for avhandlingen til Anniken Sørlie er transpersoners rettigheter i Norge. 

Transpersoners rettigheter er blitt vesentlig styrket de siste årene. Lov om endring av juridisk kjønn fra 2016 gir personer over 16 år rett til å endre juridisk kjønn basert på egenerklæring. 

Barn mellom 6 og 16 år kan endre juridisk kjønn hvis minst en av foreldrene samtykker. Siden 2014 har diskriminering på grunn av en persons kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk vært forbudt etter norsk diskrimineringslovgivning. Men er dette tilstrekkelig for å ivareta transpersoners rettigheter og behov for anerkjennelse?

Avhandlingens hovedtema er hvordan retten til kjønnsidentitet operasjonaliseres og hvordan dette passer med transpersoners behov for anerkjennelse. Retten til kjønnsidentitet har utviklet seg til en samlebetegnelse for sentrale rettigheter for transpersoners liv, slik som retten til privatliv og ikke-diskriminering. Gjennom fire artikler og en sammenfattende introduksjon viser avhandlingen kompleksiteten i retten til kjønnsidentitet og behovet for anerkjennelse i helserettslig, skolerettslig og familierettslig sammenheng.

Avhandlingen kombinerer juridisk analyse med dybdeintervjuer og etiske refleksjoner. Den anlegger et livssyklusperspektiv på retten til kjønnsidentitet som omfatter ulike hendelser gjennom livet. Studiene undersøker hvordan retten, inkludert forvaltningspraksis, skolepraksis og helsepraksis, virker inn på transpersoners liv og i hvilken grad den praktiserte retten er i overensstemmelse med retten til kjønnsidentitet og ikke-diskriminering. 

Avhandlingen viser at praksis ikke samsvarer med transpersoners grunnleggende rettigheter og behov for rettslig og sosial anerkjennelse.
 

Publisert 11. sep. 2019 09:00 - Sist endret 26. sep. 2019 10:25