Gea stortrives som masterstudent i sykepleie

«Dette er et spennende studium hvor kunnskapen du får er overførbar til yrket helt fra starten av».

GEA-WEB-SISTE.jpg

NYTER LIVET SOM STUDENT: Gea Restad går på masterstudiet i avansert sykepleie ved kronisk sykdom ved Høgskolen i Østfold. (FOTO: Ann-Kristin Johansen/HiØ)

 

Gea Restad går i det første masterkullet på masterstudiet i avansert sykepleie ved Høgskolen i Østfold. Studieprogrammet er relevant for sykepleiere som jobber både i spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten eller andre deler av helsetjenesten.
Opptakskravet er en bachelor i sykepleie, eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng. Fra høsten 2019 går studiet over til å bli et heltidsstudium, men det er samlingsbasert og er dermeed mulig å kombinere med jobb. 
Søknadsfrist til masterstudiet er 1.mars 2019. Du kan søke her.

Gea fullførte en bachelor i sykepleie ved Avdeling for helse og velferd våren 2016. Siden da har hun jobbet i hjemmesykepleien i Fredrikstad kommune. Etter et år med pause fra studiene kom hun inn på masterstudiet høsten 2017.
Mer om studiets oppbygging, opptakskrav, kontaktinfo.


Hva motiverte deg til å søke på et masterstudium i sykepleie, og hvorfor valgte du akkurat denne masteren?
«Datteren min på 14 år har en sjelden, kronisk lungesykdom. Jeg har arbeidet med å få i gang en pasientforening siden 2008 da hun fikk diagnosen, og jeg oppdaget fort at det er få fagpersoner i Norge med kompetanse på denne lidelsen. Når jeg fikk høre om dette studiet det siste året jeg gikk på sykepleien ved HiØ, visste jeg allerede da at dette var midt i blinken for meg. Det hørtes spennende og lærerikt ut med økt kompetanse på kroniske lidelser generelt, og mulighet for å forske innenfor det jeg brenner for.»

Gjennom masterstudiet i avansert sykepleie ved kronisk sykdom får studentene spesialkompetanse i forhold til avansert vurdering av ulike kliniske tilstander og akutt helseforverring, avansert farmakologi og klinisk håndtering. Fokuset for studiet er utvikling av avansert klinisk vurderings- og handlingskompetanse, i tråd med behovene i fremtidens helsetjenester. Samtidig er masterstudiet unikt gjennom å ha kronisk sykdom som et overbyggende tema.

Målet med masterstudiet er å utdanne sykepleiere med avansert klinisk vurderings- og håndteringskompetanse. 

GEA_2_SISTE__Kopi.jpg
BRUKER TIDEN GODT: Dersom Gea har en fridag på jobben tar hun gjerne turen til skolens fine lokaler på Kråkerøy for å lese seg opp til neste samling.

Er du fornøyd med studiet og i så fall hvorfor?
«Ja, jeg er fornøyd. Det har så langt vært lagt opp for at vi skal kunne kombinere jobb og skole. Samtidig så er det stor takhøyde for tilbakemeldinger fra studentene, og endringsvilje for å legge til rette så studentene skal få mest mulig ut av hver samling.

«Dette er ikke et «pugge-studie», men et studie hvor innsikt og forståelse av faget står sentralt, og da kreves det tid til repetisjon og refleksjon»
Gea Restad, masterstudent sykepleie

Hvordan er undervisningen – sett fra et studentperspektiv?
Forelesningene bygger på hverandre ved at temaer fra en forelesning videreføres av neste foreleser. Første semester hadde vi emnet «Avansert sykepleie ved kronisk sykdom 1». Undervisningen var da bygget opp med en gjennomgang av sykdomslære på et organsystem, etterfulgt av forelesning om sykepleie til pasienter med ulike lidelser relatert til sykdomslæren og flere gjesteforelesere fra ulike pasientorganisasjoner som en avslutning for å få et bredere perspektiv på temaet for samlingen.»

Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og praksis.

«På pensumlisten var det i første semester en del artikler, og disse ble brukt til aktiv jobbing i grupper med veileder mellom samlingene, og en gjennomgang av artiklene ved hver samling. Da fikk alle studentene en gjennomgang av alle artiklene i plenum. All jobbing mellom samlingene skjer på nett, så studenter som bor et stykke unna kan fint jobbe sammen i gruppene. Vi har studenter på studiet fra flere steder i landet. Praksis og praktiske øvelser har vi ikke hatt så langt i studiet, dette kommer ikke før våren 2019.»

Hva tenker du om videre jobbmuligheter etter at du har fullført denne masteren – hvilken kompetanse gir den deg?
«Jeg ser på denne masteren som en mulighet til å øke kompetanse ute i feltet, uavhengig av hva man jobber med. Pasienter med kroniske lidelser som for eksempel diabetes, hjerte-kar sykdommer og lungelidelser er representert i alle grener av sykepleien. Ifølge WHO er kroniske lidelser en av de største utfordringene verden står ovenfor pr i dag, noe som vises ved at pasienter som oppsøker helsevesenet ofte har en underliggende kronisk lidelse som enten har en forverring eller kommer i tillegg til en akutt sykdom. Dette viser hvor viktig det er med en master som denne for å ha kompetanse nok til å ta høyde for de underliggende sykdommene, også når pasienter blir dårlige av akutte sykdommer.»

Gea Restad har allerede tatt med seg nyervervet kunnskap fra masterstudiet inn i eget arbeid.

Som sykepleier i hjemmesykepleien har jeg allerede hatt bruk for kompetansen som jeg har fått i det første emnet, og har økt fokus på pasientenes opplevde livskvalitet i hverdagen i tillegg til å behandle sykdommene pasienten har.

Les mer om videre yrkesmuligheter her.


Hvorfor tenker du at andre i samme situasjon bør vurdere å søke på dette masterstudiet?
«Dette er et spennende studium hvor kunnskapen du får er overførbar til yrket helt fra starten av. I tillegg kan det brukes i en rekke yrkesretninger, og gjelder ikke «bare» for eldreomsorgen.
Det er spennende og morsomt å ha faglige diskusjoner i grupper og i klasserommet, samtidig som man får verdifull kompetanse på det å leve med kroniske lidelser.
Det at studiet går på deltid, gjør at flere kan få til å studere, noe som jeg ser på som veldig positivt. Hvis man vurderer en videreutdanning innen sykepleie kan jeg så absolutt anbefale denne masteren!»

Masterkullet som Gea går i, og hvor hun også er tillitsvalgt, består av 26 studenter fra ulike steder i landet.

«Det føles litt tryggere å snakke høyt i en liten klasse og det er lettere å bli kjent når vi ikke er så mange», forteller hun.

Avdeling for helse og velferd ligger i sentrum av Fredrikstad med kort avstand til det meste.
Mer om studentbyen

«Skolen i seg selv er jeg jo godt kjent med fra jeg gikk på bachelorstudiet, og jeg trives veldig godt med atmosfæren og tilbudene som fins på campus. Jeg tar meg gjerne en tur på fridagene for å lese til neste samling, sier den engasjerte masterstudenten.

 

Publisert 4. feb. 2019 09:46 - Sist endret 6. aug. 2019 10:41