Hvordan kan vi få et mer inkluderende samfunn?

Studenter i arbeids- og velferdsfag inviterte til egen fagdag for å finne noen av svarene.  

 

ARRANGERTE FAGDAG: Elin Flatland Larsen og Camilla Ask var blant studentene på arbeids- og velferdsfagstudiet som arrangerte egen fagdag i samarbeid med FO.

Nylig arrangerte profileringsgruppen for bachelor i arbeids- og velferdsfag en fagdag med tema «Veien videre - inkludering i samfunnet». Fagdagen var et samarbeid med Fellesorganisasjonen (FO). Gjennom hele bachelorstudiet i arbeids- og velferdsfag fokuseres det mye på inkludering av grupper som på en eller annen måte har havnet litt utenfor samfunnet, og hvordan man kan forebygge og bidra til et mer inkluderende samfunn. Hva er vel da mer naturlig enn at studentene inviterer til fagdag for å få mer kunnskap om akkurat dette?

- Vi ønsket å vise mer kunnskap om veien tilbake. At det er flere varianter av hjelpemidler, for å komme seg videre enten ut i arbeid eller i videre studieløp. At det å havne utenfor ikke er noe som skal være skambelagt men heller fremvises som noe normalt og naturlig, sier student Camilla Ask.

Studenter på bachelorprogrammet arbeids- og velferdsfag får tittelen velferdsviter etter endt utdanning. Studiet har søknadsfrist 15.april.
Les mer om innholdet i studiet og hvorfor du bør velge dette.

Kunnskap om veien tilbake

Pårørendesenteret i Fredrikstad som er et lavterskeltilbud til pårørende av mennesker med ulike sykdommer og utfordringer deltok. Arrangørene hadde også fått med seg forfatter Trond Henriksen som har skrevet boken «Ingen murer er for høye». Henriksen jobber i Kirkens Bymisjon og avsluttet dagen med et inspirerende innlegg om hans erfaringer i møte med kriminalomsorgen.

VARIERT PROGRAM: Forfatter Trond Henriksen som har skrevet boken «Ingen murer er for høye» holdt foredrag under fagdagen.

Både Ask og medstudent Elin Flatland Larsen er med i profileringsgruppa som sto bak opplegget for fagdagen.

- Jeg ønsket å få mer kunnskap om veien tilbake til arbeid samt høre de forskjellige historiene til menneskene som skulle holde foredrag. Jeg var spesielt interessert i å høre Trond Henriksen sin historie og hvordan han klarte å komme seg til det punktet han er på nå. Og så ønsket jeg å få mer erfaring selv med det å arrangere en slik fagdag, forteller Flatland Larsen. 

Verdifull fagdag

Fontenehuset Rygge var blant de øvrige deltaker som fortalte om hvilke tiltak og tilbud de har til mennesker som står utenfor arbeidslivet. Medlemmene fortalte blant annet om hvordan Fontenehuset Rygge har vært et lyspunkt hvor de får både arbeidstrening gjennom ulike arbeidsoppgaver, og drar nytte av det sosiale på huset. Café Hanco som er en alternativ opplæringsarena for unge i videregående skole var også representert med et eget innlegg på fagdagen.

Vi fikk høre både lederen, Gunhild Rosnes, og ungdommene selv snakke om hva de driver med, og hva de tenker er viktig når vi snakker om inkludering av de som ikke helt har funnet sin «plass», skriver profileringsgruppa i sin egen omtale av fagdagen. Studentene var selv fornøyd med læringsutbyttet av fagdagen.

- Jeg fikk mer kunnskap om inkludering og viktigheten i å få mennesker tilbake i arbeid. Det var veldig spennende å høre de personlige historiene foredragsholderne delte, sier Flatland Larsen.

Av Ann-Kristin Johansen
Publisert 9. apr. 2019 15:15 - Sist endret 26. sep. 2019 10:25