Realiserte eget bokprosjekt om samordning

Etter et særdeles langt «svangerskap» kunne en forskerduo Høgskolen i Østfold glede seg over å ha satt boken «Organisasjonsperspektiv på samordning» til verden.

Førsteamanuensis Mona Jerndahl Fineide (t.h.) og førsteamanuensis Catharina Bjørkquist står bak den ferske boken «Organisasjonsperspektiv på samordning». (Foto: Ann-Kristin Johansen/HiØ)

Førsteamanuensis Mona Jerndahl Fineide og førsteamanuensis Catharina Bjørkquist har drevet frem bokprosjektet med hjelp fra en rekke bidragsytere. Boken er utgitt av Cappelen Damm Akademisk og er tilgengelig via Open Access.

- Flere av oss har hatt denne boken «i magen» i mange år, men først de siste par årene har vi fått jobbet med å realisere prosjektet, forteller Jerndahl Fineide.

Blant de eksterne bidragsytere er Tone Alm Andreassen, Mia Vabø ved OsloMet samt Erlend Vik og Turid Aarset, begge fra Høgskolen i Molde. Av ansatte ved Avdeling for helse og velferd på Høgskolen i Østfold så har professorene Marit Helgesen, Helge Ramsdal og Gunnar Vold Hansen bidratt med hvert sitt kapitel.

Fokuserer på ulike utfordringer

- Dette har vært et faglig interessant og et hyggelig samarbeidsprosjekt som vi synes – om jeg kan få si det - har gitt et meget godt resultat, sa Jerndahl Fineide i forbindelse med lanseringen av boken.

Samordning er sentralt for å skape helhetlige helse- og velferdstjenester til både eldre og yngre brukere med komplekse behov. I boken «Organisasjonsperspektiv på samordning» drøftes de ulike utfordringer og løsninger som er knyttet til nettopp samordning.

"Brukernes behov for tjenester går ofte på tvers av organisasjoners og profesjoners etablerte grenser."

Jerndahl Fineide og Bjørkquist

For å forstå hvilke utfordringer og muligheter som finnes, trenger man kunnskap om organisasjon og organisatorisk kontekst, ifølge forskerne som sier boken inntar et organisasjonsperspektiv hvor mønstre og forklaringer søkes i formelle og uformelle strukturer, prosesser og organisasjonskulturer.

Hvordan bryte ned grenser

Brukernes behov for tjenester går ofte på tvers av organisasjoners og profesjoners etablerte grenser. Forfatterne belyser muligheter og begrensninger ved noen utvalgte løsninger som skal bidra til å overskride eller bryte ned slike grenser. Eksempler på slike løsninger er brukermedvirkning, tverrfaglig samarbeid, teamorganisering, koordinator, standardisering og behandlingslinjer, digitalisering samt beslutningsverktøy for tidlig innsats blant barn og unge (BTI). Et bidrag sammenfatter ulike forskningstilnærminger for å analysere samordning og samarbeid.

Duoen Jerndahl Fineide og Bjørkquist har vært redaktører for boken, skrevet hvert sitt kapittel samt introduksjonen.

Målgruppen for boken er forskere, universitets- og høyskoleansatte, studenter og ansatte, særlig innenfor helse- og velferdssektoren. Ifølge forskerne kan boken også være interessant og nyttig for brukerorganisasjoner og faglige og administrative beslutningstakere i offentlig og privat virksomhet.

Om kort tid vil boken også bli solgt via forlaget som en såkalt «print on demand», det vil si at boken trykkes opp raskt og sendes ut ved bestilling.

Nedlasting av boken via Open Access

Emneord: samordning, Organisasjonsperspektiv Av Ann-Kristin Johansen
Publisert 26. sep. 2019 09:01 - Sist endret 12. nov. 2020 10:26