Aktuelle saker - Side 2

Publisert 20. juni 2018 09:25

KRONIKK. I 2015 ble Europa utfordret av mennesker på flukt fra krig og katastrofer. Mange europeiske land vegret seg for å ta imot barn, kvinner og menn på flukt.

SykepleierstudenterForflytting.jpg
Publisert 14. mars 2018 11:44

Det som gjør det verdt det, er alle de gode møtene med pasienter, pårørende og kollegaer, skriver Ann-Chatrin Leonardsen i denne kronikken.

NattergalenSpiderBoy.jpg
Publisert 5. mars 2018 12:47

Høyskolestudenter presenterer innvandrerbarn for det norske samfunnet, for skolegang og studier. Det er kjernen i tiltaket Nita Ørmen og Marina Sletten forteller om i denne kronikken.

Mentorprogram_velferdsfag.jpg
Publisert 27. feb. 2018 00:00
Økt innvandring medfører økte utfordringer i vårt samfunn. Vi vet at personer med flyktningebakgrunn har et generelt lavt utdanningsnivå og er blant de som står lengst unna arbeidsmarkedet. Det er derfor viktig at vi får til en rask og god integrering. Studenter ved Høgskolen i Østfold har hjulpet nyankomne innvandrere med en god start i Østfold gjennom en egen mentorordning.
GEA-WEB-SISTE.jpg
Publisert 15. feb. 2018 22:02

«Dette er et spennende studium hvor kunnskapen du får er overførbar til yrket helt fra starten av».