Aktuelle saker - Side 2

En brevundersøkelse utført ved Frederik II videregående skole i Fredrikstad viser at elevers opplevelse av skolen varierer mye. For noen er skolen et fantastisk sted, for andre gir skolen en følelse av ensomhet og manglende tilhørighet.

De nye studieplassene kommer i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett og politiske forhandlinger i Stortinget. Nå er fordelingen av plassene gjort, og det er klart at Høgskolen i Østfold får 10 studieplasser i sykepleie.

KRONIKK. I 2015 ble Europa utfordret av mennesker på flukt fra krig og katastrofer. Mange europeiske land vegret seg for å ta imot barn, kvinner og menn på flukt.

SykepleierstudenterForflytting.jpg

Det som gjør det verdt det, er alle de gode møtene med pasienter, pårørende og kollegaer, skriver Ann-Chatrin Leonardsen i denne kronikken.

NattergalenSpiderBoy.jpg

Høyskolestudenter presenterer innvandrerbarn for det norske samfunnet, for skolegang og studier. Det er kjernen i tiltaket Nita Ørmen og Marina Sletten forteller om i denne kronikken.

Mentorprogram_velferdsfag.jpg
Økt innvandring medfører økte utfordringer i vårt samfunn. Vi vet at personer med flyktningebakgrunn har et generelt lavt utdanningsnivå og er blant de som står lengst unna arbeidsmarkedet. Det er derfor viktig at vi får til en rask og god integrering. Studenter ved Høgskolen i Østfold har hjulpet nyankomne innvandrere med en god start i Østfold gjennom en egen mentorordning.
GEA-WEB-SISTE.jpg

«Dette er et spennende studium hvor kunnskapen du får er overførbar til yrket helt fra starten av».