Nå starter høgskolen opp etterspurt bachelorstudium i paramedisin

Stadig flere akutte vurderinger og behandlinger av pasienter skjer utenfor sykehus. Høgskolens nye profesjonsstudium i paramedisin skal styrke vurderings- og handlingskompetansen i de prehospitale tjenestene. 

Marte Hjelseth og kollega Niklas Melbye Gundersen forteller om spennende og varierte arbeidsdager ved Ambulansetjenesten i Fredrikstad. 

Bachelorstudiet i paramedisin er et helt nytt tilbud ved Avdeling for helse og velferd ved Høgskolen i Østfold (HiØ). Paramedisinere arbeider hovedsakelig innen ambulansetjenester og studenter på paramedisinstudiet får opplæring i å kjøre utrykningskjøretøy. De kan også jobbe på akuttmottak og legevakt og kompetansen er etterspurt i ambulansebåt og -fly, AMK-sentraler, hjemmebaserte tjenester, sprøyterom, akuttpsykiatriske institusjoner, offshore og i Forsvaret.

Innholdet i studiet er i tråd med forskrift om nasjonal retningslinje for paramedisinutdanning og studenter som fullfører utdanningen vil ha solid kompetanse på følgende: 

  • Paramedisinsk profesjon, etikk og helserett
  • Helse, sykdom og skade
  • Operativt ambulansearbeid og beredskap
  • Kommunikasjon, samhandling og beslutningstaking
  • Kunnskapsbasert praksis, innovasjon og teknologi
  • Kvalitet, ledelse og pasientsikkerhet

Styrker vurderingskompetansen

Etableringen av paramedisinstudiet er blant annet en konsekvens av at ambulansetjenesten har behov for personell med økt kompetanse, både for å ivareta pasientsikkerheten og befolkningens behov.

- Dette er veldig i tråd med overordnende nasjonale føringer. Stadig flere akutte vurderinger og behandlinger skjer utenfor sykehus, forteller klinikksjef Liv Marit Sundstøl i klinikk for akuttmedisin i Sykehuset Østfold.

Bachelor i paramedisin er et profesjonsstudium som gir studenter som fullfører studiet grunnlag for autorisasjon som ambulansearbeider. Studiet er organisert som et deltidsstudium over 4 år med 75 prosent studiebelastning og skal dermed være mulig å kombinere med annet arbeid. 

"Denne jobben er variert, utfordrende, givende og sosial."
Marte Hjelseth, paramedisiner med 19 års fartstid

Søknadsfristen er 15. april. Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetansen. I tillegg må man ha førerkort i klasse B og bestå den fysiske opptaksprøven. Mer om opptakskravet, innholdet i studiet og hvordan du kan søke.

- Et av de viktigste målene med utdanningen er å uteksaminere kandidater som har vurderings- og handlingskompetanse – de skal vite hvordan de skal handle i ulike situasjoner, og hvorfor, sier studieleder for det nye studiet ved Avdeling for helse og velferd, Randi Magnus Sommerfelt.

Spennende og utfordrende yrke

Marte Hjelseth jobber i ambulansetjenesten i Østfold og er stasjonert på ambulansesentralen i Fredrikstad. Hun stortrives i paramedisiner-rollen og har 19 års fartstid i yrket. Hjelseth har selv det hun referer til som den «gamle» paramedic-utdanningen det vil si ambulansemedarbeider med autorisasjon som grunnutdanning. I tillegg har hun tatt påbygningsstudiet nasjonal paramedic på 90 studiepoeng.

- Den nye utdanningen bachelor i paramedisin er veldig velkommen. I vår jobb skal vi takle så mye forskjellig, det er et stort fagfelt og vi skal kunne litt om det meste. Det forventes at vi skal kunne gjøre mer ute i bilen. Det er en spennende utvikling, men selvfølgelig også krevende, sier hun. 

Hjelseth sier det er mye å holde styr på ved en utrykning. 
- Vi er ikke et helt team (som i medisinsk team/ traumeteam på sykehus red.anm.) som er ute på jobb, ute i bilen er vi bare to personer, hvorav en er pasientbehandler. Denne skal både ivareta pasienten, skrive pasientjournal, varsle sykehuset og evtuelt konferere med aktuell lege under transport til sykehuset.

Hva kreves i denne jobben?
- Jobben som paramedisiner er fysisk og krever at du kan ta i et tak, det er mange tunge løft.  Du må også kunne takle stress og ikke minst ha empati og respekt for andre. Man må også være en lagspiller, man jobber med en makker og sammen skal man løse forskjellige problemstillinger».

Hjelseths kollega Niklas Melbye Gundersen forteller at jobben er både spennende, lærerik, utfordrende og morsom.

Hva motiverer deg i denne jobben?
- Det å kunne være den rolige sjelen i en stresset situasjon som hjelper folk og kan si til dem at dette kommer til å gå bra.

Melbye Gundersen synes den nye utdanningen er spennende og har søkt om plass på profesjonsstudiet. Begge to understreker at jobben er tidvis krevende på både psykisk og fysisk.

- Noen oppdrag er spesielt krevende og ulempen er at man ikke nødvendigvis rekker å forberede seg mentalt på de tøffeste turene. Men jeg stortrives i dette yrket og synes stort sett det er en takknemlig og givende jobb. Det føles veldig bra når du vet at du har gjort en forskjell for pasienten og pårørende, forteller Hjelseth.

Etterlengtet kompetanseløft

- Forventningene til ambulansepersonellet er strammet inn, ikke minst i forhold til dette med økt vurderingskompetanse. Ambulansen er sykehusets forlengede arm. De som jobber på ambulansen skal i økende grad gjøre en selvstendig vurdering og tanken er at pasienten skal fraktes til rett plass med en gang.

Det sier Trond E. Pehrsen, avdelingsrådgiver ved prehospital avdeling ved Sykehuset Østfold. 

I tråd med utviklingen i samfunnet forøvrig mener han det er naturlig at også ambulansetjenesten er blitt gjenstand for et økt kompetansekrav. I studieplanen for bachelorstudiet i paramedisin heter det blant annet at studentene skal kunne «beherske å systematisk undersøke og behandle akutt syke pasienter og gi anbefaling om riktig omsorgsnivå for videre behandling». 

"Ambulansen er sykehusets forlengede arm"
Trond E. Pehrsen, avdelingsrådgiver ved prehospital avdeling på Sykehuset Østfold

Pehrsen sier en kombinasjon av paramedisinere og dagens fagarbeidere vil være viktig i årene fremover. Som følge av at tjenestetilbudet endrer seg stilles det imidlertid økt krav til ambulansetjenesten både når det gjelder kapasitet og oppgaver. Bachelorstudiet i paramedisin er derfor et etterlengtet kompetanseløft for de som ønsker det.

- Vi gleder oss til at dette studiet kommer i gang og drømmen min er at flest mulig av de som jobber hos oss og som ønsker det vil ta denne utdanningen, sier han. 

Trenes både gjennom observasjon og praksis

Gjennom studiet vil trene mye på relevante situasjoner og dermed gjøres trygge på den viktige jobben de skal ut og gjøre.  

- Paramedisinere er de første på et skadested og er de som gir livreddende behandling. Måten de handler på når det haster som mest vil kunne utgjøre forskjellen mellom liv eller død, understreker studieleder Sommerfelt ved HiØ. 

KLAR FOR Å STARTE OPP NYTT PROFESJONSSTUDIUM: Studieleder Randi Magnus Sommerfelt. (FOTO: HiØ)

Hun forteller at studentene vil trene mye i høgskolens moderne Senter og simulering og innovasjon. Senteret er utstyrt med ulike treningsdukker, simulatorer, tekniske hjelpemidler, velferdsteknologisk utstyr, medisinskteknisk utstyr, og utstyr for kommunikasjon og veiledning. 

- Vi bygger akkurat nå et nytt og helt moderne ferdighetssenter som skal sikre at våre paramedisinstudenter får den aller beste simulerings- og ferdighetstreningen de trenger for å bli trygge i yrket de går til, sier hun. 

I tillegg vil studentene være ute i både veiledet praksis og observasjonspraksis.
Les mer om praksisundervisningen i paramedisinerstudiet. 

- Vi har dedikerte fagfolk her hos oss med høy kompetansen innenfor feltet som skal undervise studentene. I tillegg har vi en veldig engasjert ambulansetjeneste i regionen vår som skal bidra inn og som har vært med i planleggingen og etableringen av studiet, forteller Sommerfelt.  

Vurderer du å søke paramedisinstudiet og har spørsmål om dette?
Kontakt oss på telefon 69 60 30 00 eller send en mail til studier-fred@hiof.no

Av Ann-Kristin Johansen
Publisert 6. mars 2020 11:14 - Sist endret 9. mars 2020 15:45