Har vi råd til å finansiere sykehjem og skoler i fremtiden?

Eller vil flere velge privatskoler og private sykehjem? Forskere fra HiØ forteller hva de tror om fremtiden og presenterer ulike scenarier og inviterer til en debatt om hva publikum tror.

Fotoillustrasjon: Colourbox.com.

Har den vanlige mann og kvinne tro på fremtiden og har vi penger nok til å hjelpe alle uavhengig av inntekt? 

Høgskolelektor Bengt Morten Maximillian Wenstøb og førsteamanuensis Mona Jerndahl Fineide vil i dette åpne foredraget fortelle hva de tror om fremtiden og presenterer ulike scenarier og inviterer til en debatt om hva dere tror.

De har spurt menn og kvinner, eksperter og politikere om hva de tror om fremtiden. Det samme er gjort i Sverige, Australia og Canada.

Denne kvelden forteller forskerne om svarene de har fått fra de norske deltakerne i undersøkelsen.

Alle har fått de samme spørsmålene:

  • om du fikk bestemme, hvordan vil du at velferden skal være organisert om 20 år?
  • Hvordan tror du den kommer til å være organisert om 20 år?
  • Tenkte du annerledes for 10 år siden?

Du vil få presentert overraskende funn og morsomme refleksjoner om vår felles fremtid.

 

 

Arrangør

Høgskolen i ØStfold
Publisert 4. des. 2018 12:46 - Sist endret 6. aug. 2019 10:42