Fra rus til arbeidsliv. Hva har hatt betydning?

Illustrasjonsbilde: Colourbox

Høgskolelektor ved Høgskole i Østfold, Ragnhild Fugletveit disputerer disputerer for ph.d.-graden i sosialt arbeid og sosialpolitikk med avhandlingen:
Fra rus til arbeidsliv. Hva har hatt betydning? - En kvalitativ intervjustudie av prosessene fra å ha rusproblemer til å bli stabil arbeidstaker.

Les mer om arrangementet.

Publisert 22. nov. 2018 10:39 - Sist endret 22. nov. 2018 10:39