Seminar om inkluderende forskning

Seminar om inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming og konferanse om brukermedvirkning i forskning og fagutvikling.

«Nettverk for inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming», i samarbeid med forskningsgruppen «Miljøtiltak og høgskolepedagogikk» (Høgskolen i Østfold) og Barne- ungdoms- og familiedirektoratet inviterer herved til et arrangement over to dager.

Dette er nettverkets 3. årlige arrangement etter etableringen i 2016.

Om du er interessert i å delta i nettverket, så ta kontakt med may.ostby@hiof.no

Mer om seminaret:

Seminaret på dag 1, 25.9.18 retter seg først og fremst mot nettverkets medlemmer og vil bli avholdt på engelsk. Seminaret er åpent for andre interesserte. Vi har vært så heldig å få 3 forskere fra Storbritannia med lang erfaring fra inkluderende forskning, til å holde innlegg. Det er også satt av tid på seminaret til å legge fram problemstillinger fra pågående eller avsluttede prosjekt for diskusjon og tilbakemelding, hvor også våre internasjonale gjester vil delta i tilbakemeldingene. (Om abstrakt og frister, se under). Seminaret avsluttes med møte i nettverket.

Konferansen på dag 2, 26.9.18 er åpen for alle interesserte og språket denne dagen vil være norsk. Her har vi fått en rekke bidragsytere som vil snakke om det å samarbeide om forskning og fagutvikling. Det er også satt av tid til parallellsesjoner med mulighet for å presentere egne prosjekt. (Om abstrakt og frister, se under). Bidragsyterne denne dagen vil bli oppfordret til å bruke et tilgjengelig språk.

Programmet for begge dager finner du ved å klikke på denne lenken.

Praktisk informasjon

Deltakelse på seminar og konferanse er gratis, men det påløper en sum på kr 250 pr dag til dekning av lunsj og kaffepauser. Betales ved påmelding på denne siden.

Det legges opp til felles middag tirsdag kveld for de som ønsker, her betaler den enkelte gjest direkte på restauranten.

Det er mulig å delta bare en av dagene.

Mange vil komme til å bo på hotell Scandic City, telefon 69 38 56 00.

 

Stipend:

BUF-dir. har også i år bevilget midler slik at vi kan gi stipend til personer med utviklingshemming som vil delta på arrangementet. Det som kan støttes er reise, hotellovernatting og kostnader til mat på arrangementet (250 kroner). Søknad sendes SNAREST til May.Ostby@hiof.no. Stipend innvilges fortløpende.

 

 

Kontaktinfo og påmelding:

Spørsmål kan rettes til May Østby (may.ostby@hiof.no) eller Kari Megrund (kari.megrund@hiof.no). 

LINK TIL PÅMELDING:Trykk her

 

VI ØNSKER VELKOMMEN TIL TO SPENNENDE DAGER I FREDRIKSTAD!

 

 

Publisert 29. juni 2018 12:50 - Sist endret 26. okt. 2018 14:16