Åpen fagdag om flerkulturell forståelse i sosialt arbeid

Høgskolen i Østfold – Avdeling for helse og velferd inviterer til åpen fagdag med tittelen "Flerkulturell forståelse i sosialt arbeid med familier, barn og voksne".

Om våre innledere:

Safia Abdhi Haase er norsk-somalisk sykepleier, har mottatt en rekke priser for sitt arbeid mot kjønnslemlestelse og er utnevnt til ridder av St.Olavs Orden for sitt arbeid for kvinners og barns livsvilkår.

Anne Britt Djuve er statsviter og forsker ved arbeidslivsforskningsinstituttet FAFO.

Anja Bredal er sosiolog og forsker II ved velferdsforskningsinstituttet NOVA (OsloMet).

Trond Heitmann er sosialantropolog og førsteamanuensis ved Avd. for helse og velferd, HiØ.

Shehroz Khalid og Arbenita Muzaqi er studenter ved Bachelorutdanningen innen sosialt arbeid.

 

Annet:

Fagdagen inngår i avdelingens undervisning i emne ‘Sosialt arbeid som fag i teori og praksis’ ved bachelorutdanningen i sosialt arbeid og er åpen for alle interesserte. 

Påmelding: Meld deg på innen fredag 14.03.19 til epost: camilla.buzzi@hiof.no

Emneord: sosialt arbeid, Flerkulturell forståelse
Publisert 1. mars 2019 13:03 - Sist endret 1. mars 2019 13:11