Åpent seminar: Nyskapende pasientforløp og personvern i helse- og omsorgssektoren

Kompetansenettverk for e-helse og velferdsteknologi i Østfold og Avdeling for helse og velferd inviterer til spennende seminar rundt temaene nyskapende pasientforløp og personvern og helse- og omsosektoren. 

Illustrasjonsbilde: Colourbox

Arrangementet som finner sted på Høgkolen i Østfold (HiØ) er i regi av Kompetansenettverk for e-helse og velferdsteknologi i Østfold og videreutdanningen Brukermedvirkning, innovasjon og velferdsteknologi ved HiØ med støtte fra Fylkesmannen i Oslo og Viken.

På programmet:

Foredrag ved både avdelingssjef for kreftavdelingen ved Sykehuset Østfold Vivi Haaheim. 

Gjennom prosjektet Nyskapende pasientforløp skal Sykehuset Østfold utvikle fremtidens
digitale/virtuelle løsninger og tjenester for trygg og god oppfølging av pasienter i hjemmet i samarbeid med aktører fra både offentlig og privat sektor. Forbedret innhenting, bearbeiding og deling av informasjon mellom pasient og helsetjenesten i et pasientforløp er viktige elementer i prosjektet. Løsningene skal danne grunnlag for mer tilrettelagt informasjon og riktigere og raskere diagnostisering samt en pasientbehandling preget av god medvirkning, kvalitet, effektivitet og sikkerhet.

 

Foredrag ved fagdirektør i Datatilsynet, Camilla Nervik.

Velferdsteknologi og andre e-helseløsninger kan gi personer med nedsatt funksjonsevne økt selvstendighet, trygghet, mobilitet og verdighet. Digitaliseringen av helse- og omsorgstjenestene er del av en nødvendig og ønsket utvikling. Datatilsynet er positive til utviklingen, men har også et viktig mandat relatert til det å synliggjøre hvordan de nye løsningene utfordrer personvernet. Mange av de løsningene som introduseres i helse- og omsorgstjenestene i dag innebærer en form for overvåking av enkeltpersoner. Det kan for eksempel være lagring av bevegelsesmønster gjennom GPS-sporing, helseovervåking gjennom kroppssensorer og overvåking av atferdsmønster gjennom smarthusteknologi i form av kamera og bevegelsessensorer.

Se hele programmet her (PDF)

 

Seminaret er åpent og krever ingen påmelding.

Velkommen!

Publisert 14. okt. 2019 10:18 - Sist endret 21. okt. 2019 10:42