BOKLANSERING

"Organisasjonsperspektiv på samordning av helse- og velferdstjenester"

Boken "Organisasjonsperspektiv på samordning av helse- og velferdstjenester"utgitt på Cappelen Damm Akademisk er pensum på masterstudiet i samordning, og vil også være relevant på bachelorstudiene. Boken kan lastes ned her.

Boken er skrevet av interne og eksterne bidragsytere som i tur og orden vil komme til Avdeling for helse og velferd og presenterer sine kapitler. Først ut i rekken er professor Tone Alm Andreassen som kommer hit den 12. september.   

Vi starter med en kort presentasjon av boken etterfulgt av Tones forelesning der hun presenterer tre forskningstilnærminger til samordning og samhandling; henholdsvis forskningen om integrerte tjenester, om nettverksstyring og om interorganisatorisk samarbeid og organisatoriske nettverk.

Medlemmene i Forskergruppe for samordning av helse- og velferdstjenester og andre interesserte kollegaer ønskes hjertelig velkommen!

Emneord: Organisasjonsperspektiv, samordning, helse- og velferdstjenester
Publisert 10. sep. 2019 14:57 - Sist endret 10. sep. 2019 14:57