Den en kronglete veien til "supersykehuset" i Østfold – og fremtidens helsetjenester

Da det nye sykehuset på Kalnes ble åpnet i 2015, ble det oppfattet som et av de mest moderne og avanserte sykehusene i Norden – med bruk av nye digitale løsninger, avanserte behandlingsmetoder og nye organisasjons- og ledelsesformer. Men veien til «et nytt sykehus» i Østfold var lang og kronglete. 

Hvilke prosesser ligger til grunn for at det til slutt er blitt «ro» rundt helsepolitikken i Østfold – i motsetning til det en nå ser av lokale fakkeltog, bunadsprotest, og strid mellom sentrale helsemyndigheter og lokale aktører i andre deler av landet? Fotoillustrasjon: HiØ.

Allerede i 1967 skrev helsedirektør Karl Evang at det kun var behov for et sykehus i fylket – og siden da var sykehusstriden den mest kontroversielle politiske saken blant befolkningen.  

Hvilke prosesser ligger til grunn for at det til slutt er blitt «ro» rundt helsepolitikken i Østfold – i motsetning til det en nå ser av lokale fakkeltog, bunadsprotest, og strid mellom sentrale helsemyndigheter og lokale aktører i andre deler av landet? 

Professor Helge Ramsdalved Høgskolen i Østfold vil i dette foredraget ta deg gjennom de strategier og helsepolitiske spill som etter hvert har endret rammebetingelsene for organisasjon, styring og ledelse i helsesektoren. Tema ligger også til grunn i hans nye bok som kommer ut denne høsten. Her legger han vekt på noen viktige beslutninger som da de ble tatt gjerne skjedde uten stor oppmerksomhet – i skyggen av den sykehusstriden som raste.  Etter hvert er helsesektoren i fylket – og i landet for øvrig – preget av at styringsformene har endret karakter.  

Medisinsk-faglige premisser spiller en stor og stadig viktigere rolle, innkapslet i «moderne» organisasjons- og ledelsesformer. Fremtidens helsesektor vil derfor se svært ulik ut den som utløste sykehusstriden. 

Kanskje er utviklingen av lokale helsetjenester i ferd med å undergrave de gigantiske sykehusplanene som nå utredes rundt om i landet? 

Velkommen til foredrag på Litteraturhuset i Fredrikstad!
Gratis inngang.


Professor Helge Ramsdal ved Høgskolen i Østfold

Publisert 16. sep. 2019 15:05 - Sist endret 13. nov. 2019 10:12