Forskningsdagene: Åpne forelesninger

Ansatte ved avdelingen som har fått opprykk til førstekompetanse presenterer arbeidet som ligger til grunn for opprykket.

Illustrasjonsbilde: Colorbox

Avdelingen ønsker velkommen til følgende forelesninger i forbindelse med årets forskningsdager:

  • 12.00: Førsteamanuensis Ragnhild Fugletveit
    "Fra rus til arbeidsliv. Hva har hatt betydning? En kvalitativ intervjustudie av prosessene fra å ha rusproblemer til å bli stabil arbeidstaker."
  • 13.00 Førsteamanuensis Trond Heitmann om “Konstruksjon av sosialt arbeid i Brasilianske kontekster”. I Brasil har sosialarbeidere jobbet for å redusere og forebygge fattigdom og sosial ekskludering siden 1930-tallet. I løpet av denne perioden har disiplinen blitt utviklet i relasjon til ulike politiske regimer, fra diktatur til demokrati og under ulike ideologiske forankringer, fra katolsk konservatisme til radikal marxisme. Slike store politiske og sosiale spenninger viser hvordan sosialt arbeid som profesjonell praksis og som kunnskapsfelt formes og legitimeres av ulike interesser i samfunnet. Foredraget vil vise hvordan etikk, velferdspolitikk og kunnskapstradisjoner i sosialt arbeid er knyttet sammen og opptrer som meningsfulle innenfor rammen av historiske og sosiale kontekster.   

Hver av forelesningene varer cirka 30 minutter og det åpnes for spørsmål i etterkant.

Hele programmet som Høgskolen i Østfold tilbyr under Forskningsdagene 2019

 


 

Publisert 11. sep. 2019 14:03 - Sist endret 11. sep. 2019 15:20