Kan trening og kostholdsterapi være et fullverdig behandlingsalternativ til spiseforstyrrelser?

Fysisk aktivitet er effektivt i å forebygge og behandle fysiske og psykiske lidelser, og bidrar også til å øke livskvaliteten. Fysisk aktivitet inkluderes derimot sjeldent i behandling av spiseforstyrrelser, i frykt for å provosere den tvangsmessige og overdrevne treningen som ofte er å finne hos disse pasientene. Ny forskning viser derimot at det kan ha god effekt.

Therese Fostervold Mathisen ved HiØ skal til Litteraturhuset for å fortelle om resultater fra forskning på en ny behandlingsmetode mot spiseforsyrrelser; veiledet trening- og kostholdsterapi.

Spiseforstyrrelser utgjør en av verdens ti mest vanlige alders- og kjønns justerte sykdomsbyrder som medfører redusert livskvalitet. Og det rammer kvinner spesielt. Dessverre blir mindre enn halvparten av alle med spiseforstyrrelsene bulimia nervosa eller overspisingslidelse diagnostisert og tilbudt behandling. Kognitiv atferdsterapi er den mest anbefalte vitenskapsbaserte behandlingsmetode for disse lidelser, men likevel er det rundt 60 prosent som ikke responderer tilfredsstillende.

Førsteamanuensis Therese Fostervold Mathisen ved Høgskolen i Østfold kommer til Litteraturhuset for å fortelle om resultater fra forskning på en ny behandlingsmetode; veiledet trening- og kostholdsterapi, som er sammenlignet med effekten fra kognitiv atferdsterapi. Du får høre om hvilken teori terapien bygger på, hva terapien består av – og hva behandlingsstudien fant. Avslutningsvis får du høre om videre planer for denne terapiformen.

Publisert 10. okt. 2019 12:24 - Sist endret 10. okt. 2019 12:24