2020

Sist endret 3. jan. 2020 14:46 av Ann-Kristin Johansen

Denne dagen blir det høytidelige avslutningsseremoni for både sykepleierstudenter og ABSV-studenter.

Sist endret 27. nov. 2019 15:34 av Ann-Kristin Johansen
Sist endret 29. nov. 2019 13:29 av Ann-Kristin Johansen
Sist endret 29. nov. 2019 13:31 av Ann-Kristin Johansen
Sist endret 29. nov. 2019 13:33 av Ann-Kristin Johansen

Avdeling for helse og velferd deler årlig ut midler til samabeidsprosjekter mellom praksisfeltet og høgskolen. Midlene skal gå til prosjekter som enten har som mål å styrke praksisundervisningen og/eller tjenesteutøvelsen.

Sist endret 29. nov. 2019 13:33 av Ann-Kristin Johansen