Presentasjon av samarbeidsprosjekter

Høgskolen i Østfold, Avdeling for helse og velferd, deler årlig ut midler til samarbeidsprosjekter mellom praksisfeltet og høgskolen. Midlene går til prosjekter som enten har som mål å styrke praksisundervisningen og/eller tjenesteutøvelsen. Som en del av programmet under Forskningsdagene 2020 vil noen av forskningsprosjektene bli presentert. 

Presentasjonene kan også følges via Zoom her

Det vil bli enkel servering til de som møter opp.

Illustrasjonsbilde: Colourbox

 

13:00 - 13:20
Utredningsprosjekt "Digital samhandlingsplattform for kompetansedeling og informasjonsutveksling – mellom Sykehuset
Østfold, Høgskolen i Østfold, kommunene i Østfold, samt Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold"
v/ Tuva Horne Skogmann, Sykehuset Østfold

13:20 - 13:40
Prosjekt "Pasienterfaringer etter dagkirurgi - PERDA studien
v/ høgskolelektor Thor-David Halstensen

13:50 - 14.10
Prosjekt "Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for
beboere, ansatte og studenter"
v/Professor Vigdis Abrahamsen Grøndahl

14.10 - 14.30
Prosjekt Syke- og vernepleierstudenters sluttkompetanse etter endt bachelorutdanning, SVEKOMP prosjektet, fase II
v/høgskolelektor Hilde Marie Andreassen og høgskolelektor Sirie E. A. Brynhildsen

14.40 - 15.00
Prosjekt "Drømmefritid" i Fredrikstad kommune
v/Professor  Marit K. Helgesen

 

 

           
           
           
           
           
Emneord: samarbeidsmidler, samarbeidsprosjekter, Forskningsdagene, praksis
Publisert 9. sep. 2020 14:19 - Sist endret 10. sep. 2020 14:49