Søknadsfrist for samarbeidsmidler

Avdeling for helse og velferd deler årlig ut midler til samabeidsprosjekter mellom praksisfeltet og høgskolen. Midlene skal gå til prosjekter som enten har som mål å styrke praksisundervisningen og/eller tjenesteutøvelsen.

Hvilke tiltak kan det søkes om støtte til?

  • Styrking av praksisundervisningen. Dette kan være tiltak som handler om å styrke kvaliteten på praksisundervisningen og samarbeidet melom høgskolen og praksisstedet. Eksempelvis utprøving av nye organisasjonsformer, nye veiledningsmodeller eller lignende.
  • Styrking av tjenesteutøvelsen. Dette er tiltak som handler om å utvikle kvaliteten i helse- og velferdstjenestene. Det forutsettes at tiltaket vil ha en positiv innvirkning på studentenes læringsutbytte. Målet er å utnytte både erfaringsbasert kompetanse og teoretisk kompetanse. Det bør foreligge en evaluering av de tiltak en utvikler. Ordninger der høgskolen har en ren evalueringsfunksjon i forhold til eksisterende tjenestetilbud, vil ikke bli prioritert.

Dette er nytt i år:

Det er mulig å søke om samarbeidsmidler for å gjennomføre prøveordning med kombinerte stillinger, for eksempel 20 prosent av 100 prosent fast stilling fra HiØ og 20 prosent av 100 prosent fast stilling fra praksisfeltet, som jobber sammen i par om et prosjekt. I Bergen har de hatt kombinerte stillinger mellom sykehusene og høgskolene i noen år. Les mer her.

Det oppmuntres til prosjekter som passer under HiØs PhD satsning "Det digitale samfunn".

Kontaktperson: 

Prodekan FoU Ann Karin Helgesen.

 

Relevante dokumenter

 

Emneord: samarbeidsmidler
Publisert 27. nov. 2019 15:43 - Sist endret 29. nov. 2019 13:33