Slik kan du kontakte oss

Servicetorget
Generelle henvendelser

Om våre studier

Om vår forskning

Karrieredag 9.oktober

Koordinator Ann-Kristin Johansen
annkristin.johansen@hiof.no