Avdelingens ledelse

 

  • Studieleder for BA Barnevern, BA Sosialt arbeid, videreutdanningene Tiltak mot seksuelle overgrep og Vold i nære relasjoner: Førstelektor Nita Ørmen
  • Studieleder for BA Arbeids- og velferdsfag, MA Samordning av Helse- og velferdstjenester: Høgskolelektor Anne Margrethe Glømmen
  • Studieleder BA Sykepleie (første studieår), MA Avansert sykepleie ved kronisk sykdom og videreutdanningene AAIO: Førsteamanuensis Randi Sommerfelt
  • Studieleder BA Sykepleie (andre og tredje studieår): Førstelektor Eli-Anne Skaug
  • Studieleder vernepleie, MA Psykososialt arbeid: Førstelektor Lars Rune Halvorsen
  • Administrasjonssjef, studiested Fredrikstad: Jan Lorang Brynildsen
Publisert 23. mai 2018 14:41 - Sist endret 23. sep. 2019 13:57