LUKU

Utdanningskvalitet er arbeid med læring, undervisning og studieprogram. LUKU er et koordinerende og rådgivende organ for avdelingens ledelse knyttet til undervisnings- og programkvalitet slik det er nedfelt i kvalitetssystemet. LUKU har historikk tilbake til Studiekvalitetsutvalget (SKUIR).

Utvalgets medlemmer er:

 • Kirsti Lauvli Andersen (leder)
 • Eli-Anne Skaug (bachelor i sykepleie)
 • Jörg Kirchoff (Master i avansert sykepleie ved kronisk sykdom)
 • Anne Glømmen (Bachelor i arbeids-og velferdsfag)
 • Egil Lyberg (Bachelor i barnevern)
 • Kjersti Lien Holte (Master i samordning av helse- og velferdstjenester)
 • Kristin Myhre (SPL/internasjonal koordinator)
 • Inger Hjelmeland (Senter for simulering og innovasjon)
 • Randi Sommerfelt (Studieleder helse)
 • Nita Ørmen (Studieleder velferd)
 • Anne Lise Eng (Bibliotek)
 • Tone Jenssen (Studentrepresentant velferd)
 • Elin Gunby Kristensen (Studieadministrasjonen)

 

Mer om vårt mandat finner du her.