Samarbeid med oss

Avdeling for helse og velferd driver mange forskningsprosjekter sammen med lokale, regionale og internasjonale partnere. Målet er å integrere forskningsaktiviteter og resultater i undervisningen og i samarbeid med praksisfeltet.

Det veletablerte samarbeidet med lokale og regionale helseinstitusjoner samt kommuner og fylke styrker avdelingen. Samarbeidsprosjektene er basert på en felles interesse for utdanning av morgendagens helsepersonell. Samarbeidet danner også grunnlaget for anvendte og bærekraftige forskningsaktiviteter som svarer til dagens erfaringer og utfordringer i helse- og velferdssektoren. Samarbeidet gir også interessante kontaktpunkter for internasjonalt forskningssamarbeid.

Forskere ved Avdeling for helse og velferd samarbeider tett med kolleger i interinstitusjonelle forskningsprosjekter, nasjonalt og internasjonalt. Disse samarbeidsprosjektene finansieres av ulike interne og eksterne kilder, som for eksempel Forskningsrådet eller EU-programmet Erasmus+. Forskningsenheten ved Høgskolen i Østfold tilbyr støtte til etablering av ny forskningskontakt med intensjon om å utvide vårt forskningssamarbeid.