Personer - Side 2

Søk etter personer

Personer 21 - 40 av 126
Navn Stilling Telefon E-post Emneord
Dybvik, Kjell Arne Førstelektor +4769608856 kjell.a.dybvik@hiof.no
Bilde av Gerd Anna-Stina Ekman Ekman, Gerd Anna-Stina Høgskolelektor +4769608769 stina.g.ekman@hiof.no
Bilde av Pål Ellingsen Ellingsen, Pål Førstelektor +4769608892 pal.ellingsen@hiof.no
Bilde av Rikard Eriksson Eriksson, Rikard Professor +4769608786 +46705988918 rikard.o.eriksson@hiof.no
Bilde av Liv Berit Fagerli Fagerli, Liv Berit Førstelektor +4769608696 +4790993058 liv.b.fagerli@hiof.no
Bilde av Ingrid Femdal Femdal, Ingrid Høgskolelektor +4769608697 ingrid.femdal@hiof.no
Bilde av Mona Jerndahl Fineide Fineide, Mona Jerndahl Førsteamanuensis +4769608808 mona.j.fineide@hiof.no
Bilde av Nina Fladeby Fladeby, Nina Høgskolelektor +4769608760 +4792492939 nina.fladeby@hiof.no
Bilde av Espen Marius Foss Foss, Espen Marius Førsteamanuensis +4769608665 +4792438373 espen.m.foss@hiof.no
Bilde av Ragnhild Fugletveit Fugletveit, Ragnhild Førsteamanuensis +4769608818 ragnhild.fugletveit@hiof.no
Bilde av Marie Hatlelid Føleide Føleide, Marie Hatlelid Høgskolelektor +4769608612 marie.foleide@hiof.no
Bilde av Nicolay Gausel Gausel, Nicolay Professor +4769608620 nicolay.gausel@hiof.no
Bilde av Tina Gerdts-Andresen Gerdts-Andresen, Tina Høgskolelektor +4769608910 +4790694975 tina.gerdts-andresen@hiof.no Barnevern
Bilde av Camilla Gjellebæk Gjellebæk, Camilla Høgskolelektor +4769608842 camilla.gjellebak@hiof.no
Bilde av Anne Margrethe Glømmen Glømmen, Anne Margrethe Høgskolelektor +4769608781 +4798626294 anne.m.glommen@hiof.no
Bilde av Sjur Granmo Granmo, Sjur Høgskolelektor +4769608799 sjur.granmo@hiof.no Prokrastinering, Atferd, Opplæring, Miljøarbeid
Bilde av Anne-Grethe Gregersen Gregersen, Anne-Grethe Høgskolelektor +4769608765 +4748052511 anne.g.gregersen@hiof.no
Bilde av Terje Grøndahl Grøndahl, Terje Dekan +4769608809 +4792098887 terje.grondahl@hiof.no
Bilde av Vigdis Abrahamsen Grøndahl Grøndahl, Vigdis Abrahamsen Professor +4769608698 +4793052634 vigdis.a.grondahl@hiof.no Sykepleie, helsetjenestekvalitet, kvantitative metoder, personsentrert arbeid, Kommunehelsetjenesten, Spesialisthelsetjenesten, kronisk syke
Bilde av Heidi Kristine Grønlien Grønlien, Heidi Kristine Førsteamanuensis +4769608846 +4795922021 heidi.k.gronlien@hiof.no