Nita Ørmen

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Studieleder
Kontakt
+4769608788
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
-

Arbeidsområder

Her kan du skrive om arbeidsområder, enten som kort tekst eller som listepunkter:

  • Førstelektor.
  • Studieleder på studieretning Velferd ved Avdeling for helse- og velferd  fra 1.august 2017. Se nettsted for studieprogrammene på Velferd:

https://www.hiof.no/studier/programmer/?filter.resource%3AsubjectMultiple=health&filter.resource%3AlevelMultiple=bachelor&filter.resource%3AlevelMultiple=master

Bakgrunn

Utdanning:

Grad:

Master in Community Care

Førstelektor

Navn på masteravhandling:

Høgskolen som lokalsamfunn - Mangfoldet i et krevende skolesystem: Hva var avgjørende for gjennomføringen av et tre-årig høgskolestudium for studenter med bistandskrevende livsproblemer?

 

Fag-/kompetanseområder:

  • Koordinator for Mentorprosjekt Nattergalen fra og med 2008 til 2017.

  • Programansvarlig for bachelor i barnevern siden 2009 til 2017

  • Registreringer i Cristin: https://wo.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/personVis?type=PERSON&pnr=330861&inst=224

 

 

Publisert 12. juni 2018 16:13 - Sist endret 20. nov. 2018 12:58